Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Primaria SCUTELNICI

- Judetul Buzau -

fiipregatitDSU

ANUNŢ PRIVIND INTENŢlA DE ELABORARE A PLANULUI URBANISTIC ZONAL ÎN VEDEREA CONSTRUIRII HALĂ SERVICII, COMERŢ, DEPOZITARE, ÎMPREJMUIRE ŞI RACORD UTILITĂŢI ÎN COMUNA SCUTELNICI, JUDEŢUL BUZĂU

In perioada 04.05.2020-23.05.2020 publicul interesat este invitat:

     - să consulte documentatia tehnică la sediul Primăriei Scutelnici,judetul Buzău,strada Primăriei, nr.I-Serviciul Urbanism şi Amenajarea Teritoriului. de luni până vineri între orele 8.00-14.00
     - să trimită observaţii,sugestii,propuneri in scris privind intenţia de elaborare a Planului Urbanistic Zonal la sediul Primăriei Comunei Scutelnici, judeţul Buzău.,str. Primăriei, nr. 1. Propunerile pot fi transmise şi la nr. de fax 0238583660 sau la adresa de e-mail secretar@ primăriascutelnici.com - până la dara de 23.05.2020.

   Răspunsul la observariile transmise va fi pus la dispoziţia publicului prin:

          - afişare la Avizierul Primăriei Scutelnici, jud. Buzău
          - publicare pe pagina de internet www.primariascutelnici.ro

Anuntul aici