Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Primaria SCUTELNICI

- Judetul Buzau -

fiipregatitDSU

ANUNŢ PRIVIND INTENŢIA DE ELABORARE A PLANULUI URBANISTIC ZONAL ÎN VEDEREA CONSTRUIRII HALĂ SERVlCll, COMERŢ, DEPOZITARE, ÎMPREJMUIRE ŞI RACORD UTILITĂŢI ÎN COMUN A SCUTELNICl, JUDEŢUL BUZĂU

ANUNŢ PRIVIND INTENŢIA DE ELABORARE A PLANULUI URBANISTIC ZONAL

ÎN VEDEREA CONSTRUIRII HALĂ SERVlCll, COMERŢ, DEPOZITARE,

ÎMPREJMUIRE ŞI RACORD UTILITĂŢI ÎN COMUN A SCUTELNICl,JUDEŢUL BUZĂU

   AMPLASAMENT: Comuna Scutelnici.str. Şcolii nr.7, jud.Buzău

   INITIATOR: Nicolae Marius Cristi
   ELA.BORATOR: S.C. MEGAPLAN S.R.L. BUZĂU

   În perioada 28.05.2020-13.06.2020 publicul interesat este invitat:
         -să consulte documentaţia tehnică la sediul Primăriei Scutelnici, judetul Buzău.strada Primăriei ,nr. 1 -Serviciul Urbanism şi Amenajarea Teritoriului, de luni până vineri între orele 8,00-14.00
         -să trimită observaţi si sugestii, propuneri în scris privind inten\ia de elaborare a Planului Urbanistic Zonal la sediul Primăriei Comunei Scutelnici, judeţul Buzău,str. Primăriei,nr. 1.   Propunerile pot fi transmise şi la nr. de fax 0238583660 sau la adresa de e-mail secretar(wprimăriascutelnici.com -până la data de 23.05.2020.

    Răspunsul la observaţii le transmise va fi pus la dispoziţia publicului prin:

           - afişare la Avizierul Primăriei Scutelnici.jud. Buzău
           - publicare pe pagina de intenet www. primariascutelnici.ro

 

DOCUMENTUL AICI