Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Primaria SCUTELNICI

- Judetul Buzau -

fiipregatitDSU

ANUNT PREFECTURA - 6 APRILIE 2021

DOCUMENTUL AICI

    Pentru o bună informare a beneficiarilor și pentru creșterea nivelului de accesare a fondurilor europene, vă rugăm să dispuneți măsurile necesare în vederea publicării pe site-ul Primăriei a următorului material informativ privind disponibilitatea materialelor informative referitoare la măsurile de mediu și climă aferente anului 2021:

în anul 2021 începe perioada de tranziție către noua politică agricolă comunitară (PAC) 2021-2027, respectiv tranziția către implementarea unui Plan Național Strategic care, în prezent, se elaborează la nivelul MADR, pe baza pachetului legislativ al UE aflat în curs de negociere cu statele membre la nivelul Comisiei Europene.

   Măsurile de dezvoltare rurală implementate în România și adresate utilizatorilor de terenuri agricole, măsuri care facilitează acordarea unor plăți anuale pentru compensarea costurilor suplimentare și a pierderilor de venit suportate de fermieri, sunt următoarele:

          - Măsura 10 - Agro-mediu și climă;

          - Măsura 11 - Agricultură ecologică;

          - Măsura 13 - Plăți pentru zone care se confruntă cu constrângeri naturale sau cu alte constrângeri specifice.

    Beneficiarii plăților compensatorii sunt:

          - fermierii care utilizează terenuri agricole în cazul pachetelor aplicate pe suprafață ale măsurii de agro-mediu și climă,

          - fermierii care cresc femele adulte de reproducție de rasă pură din rasele locale în pericol de abandon. în cazul pachetului aplicat pe UVM al măsurii de agro-mediu și climă,

          - fermierii activi care utilizează terenuri agricole, în cazul măsurii de agricultură ecologică și a măsurii care vizează zonele care se confruntă cu constrângeri naturale sau cu alte constrângeri specifice.

    La nivelul instituțiilor implicate în gestionarea măsurilor de mediu și climă au fost elaborate și actualizate documentele informative și de ghidare aplicabile în anul 2021. Acestea sunt utile pentru accesarea și implementarea cu succes a angajamentelor din cadrul acestor măsuri.

    Pentru o bună informare a fermierilor și pentru creșterea nivelului de accesare a fondurilor europene, vă rugăm să accesați materialele informative referitoare la măsurile de mediu și climă, disponibile la adresa https://www.madr.ro/pndr-2014-2020/implementare-pndr-2014-2020/masuri-de-mediu-si-clima/masuri-de-mediu-si-clima-2021.html.