Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Primaria SCUTELNICI

- Judetul Buzau -

fiipregatitDSU

REZULTATUL PROBEI SCRISE - la examenul pentru promovarea în grad profesional superior - Compartimentul buget-finante, impozite, taxe locale si resurse umane

DOCUMENTUL AICI

REZULTATUL PROBEI SCRISE
la examenul pentru promovarea în grad profesional superior -
Compartimentul buget-finante, impozite, taxe locale si resurse umane, din data
de 08.07.2021

 

Având în vedere prevederile art. 62 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 611 / 2008 pentru a pro bare a normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale probei scrise:

Nr.

crt.

Indicativul
dosarului de inscriere a
candidatului * 
 Funcţia publică  Punctajul probei
scrise
Rezultatul probei scrise 
 1  3001  inspector superior  72puncte  Admis

 

* Candidaţii declaraţi admişi vor susţine interviul în data de 12.07.2021, ora 10 la sediul Primariei Scutelnici
 

       Candidaţii nemulţumiţi de rezultatul obţinut pot formula contestaţii în termen de 24 de ore de la afişare, conform art. 63 din Hotărârea Guvernului nr. 611 / 2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, care se depun la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor, doamna Ciompec Nicoleta.
       Afişat astăzi 08.07.2021, ora 12.30 la sediul Primariei Scutelnici si pe site-ul institutiei.

 

*La publicarea rezultatului probei scrise s-a ut1l1zat indicativul fiecarui dosar de inscriere in conformitate cu prevederile Regulamentului UE 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 (GDPR) si legislatia r.ationala privind protectia si securitatea datelor, in vigoare.