Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Primaria SCUTELNICI

- Judetul Buzau -

fiipregatitDSU

Anunţ concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de referent, clasa III, grad profesional superior, Compartiment asistenta sociala si autoritate tutelara

    Primăria  Comunei Scutelnici, cu sediul în Comuna Scutelnici, judeţul Buzău, organizează concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Scutelnici, județul Buzău, conform art. 385 alin 3 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, prevederile  art. II din Legea nr. 203/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 în data de 09.08.2021 orele 10.00 - proba scrisă, proba interviu fiind anunțată ulterior după cum urmează:

  • referent, clasa III, grad profesional superior – Compartiment asistenta sociala si autoritate tutelara

             

    Condiții de participare:

  • candidații trebuie să îndeplinească condițiile generale prevăzute de art. 465 alin. 1 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

 

   Condiții sprecifice:

  • studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat.
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice – minim 7 ani.
  • Durata normală a timpului de muncă este de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână.

 

         Publicarea anunțului se va face în data de 9 iulie  2021 , prin afișare la sediul instituției si postarea pe site - ul instituției : www.primariascutelnici.ro.

         Concursul pe post va avea loc la sediul instituției din sat Scutelnici, comuna Scutelnici, județul Buzău.

         Dosarele de înscriere se pot depune în termen de 20 de zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet, si anume  in perioada 9 iulie 2021- 28 iulie 2021, la sediul Primăriei comunei Scutelnici, județul Buzău.

 

Tematica de concurs - Reglementari privind respectarea demnităţii umane, protecţia drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului, prevenirea şi combaterea incitării la ură şi discriminare. Reglementari privind resursele umane in administratia publica. Reglementări privind asistenţa socială. Reglementări privind asistentul persoanl al persoanei cu handicap grav.Reglementari privind venitul minim garantat.

Bibliografie

1.Constitutia Romaniei, republicata,

2.Titlul I si II ale partii a VI din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare,

3.  Ordonanta 137/2000 Privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, cu modificarile si completarile ulterioare,

4. Legea 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, cu modificarile si completarile ulterioare,

 5. Legea asistenţei sociale nr. 292/2011, cu modificările şi completările ulterioare;

6. Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;

7. Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat , cu modificarile si completarile ulterioare,

8. Legea nr. 292/2011 privind asistenta sociala , cu modificarile si completarile ulterioare,

9. H.G. nr.268/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap , cu modificarile si completarile ulterioare,

10. H.G. nr.50/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare,

11. O.U.G. nr.111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, cu modificarile si completarile ulterioare.