Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Primaria SCUTELNICI

- Judetul Buzau -

fiipregatitDSU

Rezultatul selecției dosarelor de înscriere la concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de referent, clasa III. grad profesional superior-Compartiment asistenta sociala si autoritate tutelara

Având in vedere prevedenie art. 40 alin. (1) Iii. a) și art. 50 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici cu modificările și completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale selecției dosarelor de înscriere:

nr.crt

Nr. Formular de înscriere

/Funcția publică/Structura

Rezultatul selecției

dosarelor

Motivul respingerii

dosarului

1.

3554/19.07.2021, referent, clasa III,

grad profesional superior

- Compartiment asistenta sociala

si autoritate tutelara

Admis  
2.

3582/21.07.2021-2021, referent,

clasa III, grad profesional superior

Compartiment asistenta sociala si

autoritate tutelara

Admis  

 

  • Candidații declarați admiși vor susține proba scrisă în data de 08.2021, ora 10.00, la sediul primariei Scutelnici
  • Candidații nemulțumiți de rezultatele ob\inute pot formula contestație in termen de 24 de ore de la afișare, conform 63 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici cu modificările și completările ulterioare, care se depune la secretarul comisiei de soluționare a contestațiilor.
  • Afișat astăzi. 02 08 2021, ora 12.00, la sediul primariei Scutelnici.