Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Primaria SCUTELNICI

- Judetul Buzau -

fiipregatitDSU

REZULTATUL PROBEI SCRISE la concursul organizat pentru ocuparea functiei publice de executie publice vacante de referent, clasa a III, grad profesional superior din cadrul Compartimentului asistenta sociala si autoritate tutelara, avand proba scrisa

REZULTATUL PROBEI SCRISE la concursul organizat pentru ocuparea functiei publice de executie publice vacante de referent, clasa a III, grad profesional superior din cadrul
Compartimentului asistenta sociala si autoritate tutelara, avand proba scrisa in data de 09.08.2021


Având in vedere prevederile art. 62 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completârile ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale probei scrise:

Nr. crt Indicativul dosarului de
înscriere  candidatului
Funcţia publică

 Punctajul probei

scrise

Rezultatul

probei scrise

1 3554/19.07.2021

referent, clasa III,

grad profesional

superior

67,00

PUNCTE

ADMIS
2 3582/21.07 .2021

referent, clasa III,

grad profesional

superior

NEPREZENTAT RESPINS

    Candidaţii declaraţi admişi vor susţine interviul in data de 09.08.2021, ora ............. la sediul Primariei Scutelnici.

   Candidaţii nemulţumiţi de rezulta.tul obţinut pot formula contestaţii în termen de 24 de ore de la afişare, conform art. 63 din Hotărârea Guvernului nr. 611 /2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificârile şi completârile ulterioare, care se depun la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor, doamnul Jvan Viorel Valentin.
Afişat astăzi 09.08.2021, ora 1230 la sediul Primariei SCUTELNICI si pe site-ul institutiei.