Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Primaria SCUTELNICI

- Judetul Buzau -

fiipregatitDSU

Rezultatul probei interviu la concursul organizat pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de referent, clasa III, grad profesional superior din cadrul compartimentului asistenta sociala si autoritate tutelara

DOCUMENTUL AICI

    Avănd in vedere prevederile art. 62 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale probei interviu:

Nr.crt

Indicativul dosarului

de înscriere a candidatului *

Funcţia publică

Punctajul

probei

interviu

Rezultatul

probei

interviu

1 3554/ 19.07.2021

referent, clasa III,

grad profesional

superior

77,33 ADMIS

 

   Candidaţii nemulţumiţi de rezultatul obţinut pot formula contestaţii In termen de 24 de ore de la afişare, conform art. 63 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, care se depun la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor, doamnul Tvan Viorel Valentin.
Afişat astăzi 09.08.2021, ora 15.00 la sediul Primari ei Scutelnici si pc site-ul institutiei.