Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Primaria SCUTELNICI

- Judetul Buzau -

fiipregatitDSU

REZULTATUL FINAL la concursul organizat pentru ocuparea functiei publice de executie publice vacante de referent, clasa a III, grad profesional superior din cadrul Compartimentului asistenta sociala si autoritate tutelara

DOCOCUMENTUL AICI

REZULTAT FINAL cu punctajele finale obţinute de candidaţi la concursul pe post pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de referent, clasa Ul, grad profesional superior din cadrul compartimentului Compartiment asistent sociala si autoritate tutelara organizat in data de 09.08.2021

Nr.

crt.

Indicativul

dosarului de

inscriere a

candidatului

Punctaj

proba

scrisă

Punctaj

interviu

Punctaj

final

Rezultatul

final

1. 3554/ 19.07.2021 67,00 77,33 144,33 Admis

2.

3582/21.07.2021 - - -

Respins