Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Primaria SCUTELNICI

- Judetul Buzau -

fiipregatitDSU

ANUNT privind rezultatul selecţiei dosarului de inscriere a candidatilor la examenului de promovare a functiei publice de conducere secretar general UAT Scutelnici, judetul Buzau

DOCUMENTUL AICI

    Având în vedere prevederile art. 40 alin. (1) lit. a) şi art. 50 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale selecţiei dosarelor de înscriere:

nr.

crt

Nr. Formular de înscriere /

Funcţia publică/Structura

Rezultatul

selectiei

dosarelor

Motivul
respingerii

dosarului

1

3814/05.08.2021/

Secretar general UAT Scutelnici

ADMIS  

      Candidaţii nemulţumiţi pot formula contestaţie în termen de 24 de ore de la afişare, conform art. 63 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici cu modificările şi completările ulterioare, care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor.

      Afişat astăzi, 16.08.2021, ora 15.30 la sediul primariei Scutelnici.