Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Primaria SCUTELNICI

- Judetul Buzau -

fiipregatitDSU

Rezultatul probei interviu la examenului de promovare a functiei publice de conducere secretar general UAT Scutelnici, judetul Buzau

DOCUMENTUL AICI

   Având în vedere prevederile art. 62 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale probei interviu:

Nr.

crt.

Indicativul

dosarului de

inscriere a

candidatului *

Funcţia

publică

Punctajul

probei

INTERVIU

Rezultatul

probei

INTERVIU

1 3814/2021

secretar general

UAT Scutelnici

99,8 ADMIS

    Candidaţii nemulţumiţi de rezultatul obţinut pot formula contestaţii în termen de 24 de ore de la afişare, conform art. 63 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, care se depun la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor, doamna Gresoiu Elena.
    Afişat astăzi 20.08.2021, ora 14.00 la sediul Primariei Scutelnici si pe site-ul institutiei.