Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Primaria SCUTELNICI

- Judetul Buzau -

fiipregatitDSU

REZULTAT FINAL- examenului de promovare a functiei publice de conducere secretar general UAT Scutelnici, judetul Buzau, avand proba scrisa in data de 20 august 2021

 Rezultat final cu punctajele finale obţinute de candidaţi la examenului de promovare a functiei publice de conducere secretar general UAT Scutelnici, organizat in data de 20.08.2021

Nr.

crt.

Indicativul

dosarului de

inscriere a

candidatului *

Punctajul

probei

scrise

Rezultatul

probei

interviu

Punctaj

final

Rezultat

final

1 3814/2021 85,4 99,8 185,2 ADMIS

DOCUMENTUL AICI