Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Primaria SCUTELNICI

- Judetul Buzau -

fiipregatitDSU

Rezultatul probei scrise la examenul de recutare functie publica de executie , referent, clasa III , grad profesional superior Compartiment buget, finante, taxe si impozite locale si resurse umane

DOCUMENTUL AICI

  Având în vedere prevederile art. 62 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 611 /2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale probei scrise:

  • Candidaţii declaraţi admişi vor susţine interviul în data de 08.09.2021, ora 10.00 la sediul Primariei Scutelnici

nr.

crt.

Indicativul

dosarului de

înscriere a

candidatului *

Funcţia

publica

Punctajul

probei

scrise

Rezultatul

probei

scrise

1 4058/20.08.2021

Referent, clasa III,

grad profesional

superior

70,83 ADMIS

   Candidaţii nemulţumiţi de rezultatul obţinut pot formula contestaţii în termen de 24 de ore de la afişare, conform art. 63 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, care se depun la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor, doamna Ciompec Nicoleta.

  • Afişat astăzi 06.09.2021, ora 13.00 la sediul Primariei Scutelnici si pe site-ul institutiei.