Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Primaria SCUTELNICI

- Judetul Buzau -

fiipregatitDSU

Rezultatul probei interviu la examenul de recutare functie publica de executie , referent, clasa III, grad profesional superior Compartiment buget, finante, taxe si impozite locale si resurse umane

DOCUMENTUL AICI

     Având în vedere prevederile art. 62 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 611 /2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale probei interviu:

nr.

crt.

Indicativul

dosarului de

înscriere a

candidatului *

Funcţia

publica

Punctajul

probei

interviiu

Rezultatul

probei

scrise

1 4058/20.08.2021

Referent, clasa III,

grad profesional

superior

85,66 ADMIS

       Candidaţii nemulţumiţi de rezultatul obţinut pot formula contestaţii în termen de 24 de ore de la afişare, conform art. 63 din Hotărârea Guvernului nr. 611 / 2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, care se depun la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor, doamna Ciompec Nicoleta.
      Afişat astăzi 06.09.2021, ora 15.30 la sediul Primariei Scutelnici si pe site-ul institutiei.