Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Primaria SCUTELNICI

- Judetul Buzau -

fiipregatitDSU

REZULTAT FINAL la examenul de recutare functie publica de executie , referent, clasa III , grad profesional superior Compartiment buget, finante, taxe si impozite locale si resurse umane

DOCUMENTUL AICI

    Rezultatul final cu punctajele finale obţinute de candidaţi la examenul de recutare functie publica de executie , referent, clasa III, grad profesional superior Compartiment buget, finante, taxe si impozite locale si resurse umane

nr.

crt.

Indicativul

dosarului de

înscriere a

candidatului *

Punctajul

probei

scrise

Punctajul

probei

interviu

Punctajul

final

Rezultatul

final
1 4058/20.08.2021 70,83 85,66 154,49

ADMIS