Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Primaria SCUTELNICI

- Judetul Buzau -

fiipregatitDSU

Rezultatul probei scrise la examenul de recutare functie publica de executie , inspector, clasa I , grad profesional principal Compartiment buget, finante, taxe si impozite locale si resurse umane - 10 SEPTEMBRIE 2021

DOCUMENTUL AICI

     Având în vedere prevederile art. 62 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 611 / 2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale probei scrise:

Nr.

crt.

Indicativul

dosarului de

inscriere a

candidatului *

Functia

publica

Punctajul

probei

scrise

Rezultatul

probei

scrise

 

1

 

4069 /23.08.2021

Inspector, clasa I,

grad profesional

principal

7.00 RESPINS

     Candidaţii nemulţumiţi de rezultatul obţinut pot formula contestaţii în termen de 24 de ore de la afişare, conform art. 63 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, care se depun la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor, doamna Ciompec Nicoleta.
      Afişat astăzi 10.09.2021, ora 12.00 la sediul Primariei Scutelnici si pe site-ul institutiei.