Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Primaria SCUTELNICI

- Judetul Buzau -

fiipregatitDSU

Anunţ dezbatere publică proiect de hotărâre privind stabilirea taxelor si impozitelor aplicate in anul 2022 la nivelul comunei Scutelnici, judetul Buzau

     Primarul comunei Scutelnici, în temeiul Legii 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică si in baza Ordonantei 57/2019, aduce la cunoştinţa publicului:
      Orice persoană interesată, precum şi asociaţiile de afaceri şi alte asociaţii legal constituite sunt invitate să depună propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare, privind proiectul de hotărâre mai sus menţionat la Primăria Scutelnici, în termen de 2o de zile de la data publicării prezentului anunţ.
      Proiectul de HCL însoţit de referatul de specialitate , poate fi studiat la avizierul Primăriei Scutelnici
      Şedinţa în cadrul căruia va fi dezbătut proiectul de HCL sus menţionat va fi organizată si anunţată în termenele prevăzute de lege.

ANUNTUL AICI