Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Primaria SCUTELNICI

- Judetul Buzau -

fiipregatitDSU

ANUNT - 21 NOIEMBRIE 2022

   Primaria Comunei Scutelnici, anunta inceperea lucrarilor de inregistrare sistematica  a  imobilelor  in  Sistemul  Integrat  de  Cadastru  si  Carte  Funciara  din  cadrul “Programului National de Cadastru si Carte Funciara (PNCCF)” pentru UAT Scutelnici, la nivelul sectoarele cadastrale 29, 46, 49, sectoare cadastrale ce au in alcatuire tarlalele T25, CV 12, CV 25, din Sat Scutelnici si T 33, T38, CV 2, CV 3, CV 4, CV 5, CV 6, CV 7, CV 8, CV 9, CV 10, CV 16, CV 17, CV 18 , CV 24, CV 25, CV 26, CV 27, CV 28, CV 29, CV 30, CV 31, CV 32, CV 33, CV 34, CV 35, CV 36, CV 37, CV 38, CV 39, CV 40, din Sat Bragareasa.


Proprietarii terenurilor din tarlalele ce fac obiectul lucrarilor, sunt asteptati la sediu Primariei Scutelnici, in perioada 25.11.2022‐23‐12.2022, intre orele 9‐16 cu urmatoarele acte:

  • acte de identitate:1. buletine si cărți de identitate (soț, soție); 2. certificate de căsătorie; 3. certificate de deces; 4. pașapoarte pentru cetățenii străini,
  • acte  de  proprietate:  1.  titlu  de  proprietate;  2.contracte  de  vânzare  ‐cumpărare; 3. contracte de donație; 4. certificate de moștenitor; 5. sentințe judecătorești + rapoarte de expertiză ce conțin schița terenului și tabel de mișcare parcelară; 6. extrase de carte funciară; 7. schițe ale terenurilor;
    8. orice  alte  documente  care  fac  referire  la  terenurile  pe  care  le aveți în proprietate; 9. intabulari anterioare.

Scutelnici loc