Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Primaria SCUTELNICI

- Judetul Buzau -

fiipregatitDSU

Rezultatul probei interviu la examenului de promovare a functiei publice de conducere secretar general UAT Scutelnici, judetul Buzau

DOCUMENTUL AICI

   Având în vedere prevederile art. 62 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale probei interviu:

Nr.

crt.

Indicativul

dosarului de

inscriere a

candidatului *

Funcţia

publică

Punctajul

probei

INTERVIU

Rezultatul

probei

INTERVIU

1 3814/2021

secretar general

UAT Scutelnici

99,8 ADMIS

    Candidaţii nemulţumiţi de rezultatul obţinut pot formula contestaţii în termen de 24 de ore de la afişare, conform art. 63 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, care se depun la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor, doamna Gresoiu Elena.
    Afişat astăzi 20.08.2021, ora 14.00 la sediul Primariei Scutelnici si pe site-ul institutiei.

Rezultatul probei scrise la examenului de promovare a functiei publice de conducere secretar general UAT Scutelnici, judetul Buzau, avand proba scrisa in data de 20 august 2021

DOCUMENTUL AICI

Având în vedere prevederile art. 62 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale probei scrise:

Nr.

crt.

Indicativul

dosarului de

inscriere a

candidatului *

Funcţia

publică

Punctajul

probei

scrise

Rezultatul

probei

scrise

1 3814/2021

secretar general

UAT Scutelnici

85,4 ADMIS

 

* Candidaţii declaraţi admişi vor susţine interviul în data de 24.08.2021, ora 10.00 la sediul Primariei Scutelnici

     Candidaţii nemulţumiţi de rezultatul obţinut pot formula contestaţii în termen de 24 de ore de la afişare, conform art. 63 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, care se depun la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor, doamna Gresoiu Elena.
     Afişat astăzi 20.08.2021, ora 12.30 la sediul Primariei Scutelnici si pe site-ul institutiei.

CONVOCARE SEDINTA ORDINARA 31.08.2021

DOCUMENTUL AICI

In conformitate cu Dispozitia primarului nr.98/20.08.2021, se convoaca in sedinta ordinara, Consiliului Local al comunei Scutelnici, judetul Buzau, care va avea loc in data de, 31.08.2021 orele 9:00, la sediul primariei Scutelnici.