Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Primaria SCUTELNICI

- Judetul Buzau -

fiipregatitDSU

REZULTATUL PROBEI SCRISE la concursul organizat pentru ocuparea functiei publice de executie publice vacante de referent, clasa a III, grad profesional superior din cadrul Compartimentului asistenta sociala si autoritate tutelara, avand proba scrisa

REZULTATUL PROBEI SCRISE la concursul organizat pentru ocuparea functiei publice de executie publice vacante de referent, clasa a III, grad profesional superior din cadrul
Compartimentului asistenta sociala si autoritate tutelara, avand proba scrisa in data de 09.08.2021


Având in vedere prevederile art. 62 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completârile ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale probei scrise:

Citește mai departe...

Rezultatul selecției dosarelor de înscriere la concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de referent, clasa III. grad profesional superior-Compartiment asistenta sociala si autoritate tutelara

Având in vedere prevedenie art. 40 alin. (1) Iii. a) și art. 50 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici cu modificările și completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale selecției dosarelor de înscriere:

nr.crt

Nr. Formular de înscriere

/Funcția publică/Structura

Rezultatul selecției

dosarelor

Motivul respingerii

dosarului

1.

3554/19.07.2021, referent, clasa III,

grad profesional superior

- Compartiment asistenta sociala

si autoritate tutelara

Admis  
2.

3582/21.07.2021-2021, referent,

clasa III, grad profesional superior

Compartiment asistenta sociala si

autoritate tutelara

Admis  

 

  • Candidații declarați admiși vor susține proba scrisă în data de 08.2021, ora 10.00, la sediul primariei Scutelnici
  • Candidații nemulțumiți de rezultatele ob\inute pot formula contestație in termen de 24 de ore de la afișare, conform 63 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici cu modificările și completările ulterioare, care se depune la secretarul comisiei de soluționare a contestațiilor.
  • Afișat astăzi. 02 08 2021, ora 12.00, la sediul primariei Scutelnici.

Anunt concurs pentru ocuparea unei funcții publice vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Scutelnici

DOCUMENTUL AICI

Primăria Comunei Scutelnici,judep.tl Buzău vă notifică în condițiile an. 618 alin. 2 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ că organizează concurs pentru ocuparea unei funcții publice vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Scutelnici, conform an. 385 alin. 3 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ. prevederile art. IT din Legea nr. 203/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și c-ombaterca efectelor pandemiei de COVID-19, în data de 6 septembrie 2021. orele 10.00 - proba scrisă. proba interviu se susține în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise.

Citește mai departe...