Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Primaria SCUTELNICI

- Judetul Buzau -

fiipregatitDSU

Anunţ concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de referent, clasa III, grad profesional superior, Compartiment asistenta sociala si autoritate tutelara

    Primăria  Comunei Scutelnici, cu sediul în Comuna Scutelnici, judeţul Buzău, organizează concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Scutelnici, județul Buzău, conform art. 385 alin 3 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, prevederile  art. II din Legea nr. 203/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 în data de 09.08.2021 orele 10.00 - proba scrisă, proba interviu fiind anunțată ulterior după cum urmează:

  • referent, clasa III, grad profesional superior – Compartiment asistenta sociala si autoritate tutelara

Citește mai departe...

Rezultatul probei interviu la examenul pentru promovarea în grad profesional superior - Compartimentul buget-finante, impozite, taxe locale si resurse umane, din data de 08.07.2021

DOCUMENTUL AICI

Rezultatul probei interviu
la examenul pentru promovarea în grad profesional superior -
Compartimentul buget-finante, impozite, taxe locale si resurse umane, din data
de 08.07.2021

 
    Având în vedere prevederile art. 62 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale probei interviu:

 Nr.

crt.

 Indicativul
dosarului de înscriere a
candidatului*

Funcţia

publică 

 Punctajul

probei

interviu

Rezultatul
probei

interviu 

1.  3001

 inspector, grad

profesional
superior

 88,66

pucte

 Admis

 

     Candidaţii nemulţumiţi de rezultatul obţinut pot formula contestaţii în termen de 24 de ore de la afişare, conform art. 63 din Hotărârea Guvernului nr. 611 / 2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, care se depun la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor, doamna Ciompec Nicoleta.
     Afişat astăzi 08.07.2021, ora 15.00 la sediul Primariei Scutelnici si pe site-ul institutiei.

*La publicarea rezultatului probei interviu s-a utilizat indicativul fiecarui dosar de înscriere in conformitate cu prevederile Regulamentului UE 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 (GDPR) si legislatia nationala privind protectia si securitatea datelor, in vigoare.

REZULTATUL PROBEI SCRISE - la examenul pentru promovarea în grad profesional superior - Compartimentul buget-finante, impozite, taxe locale si resurse umane

DOCUMENTUL AICI

REZULTATUL PROBEI SCRISE
la examenul pentru promovarea în grad profesional superior -
Compartimentul buget-finante, impozite, taxe locale si resurse umane, din data
de 08.07.2021

 

Având în vedere prevederile art. 62 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 611 / 2008 pentru a pro bare a normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale probei scrise:

Citește mai departe...