Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Primaria SCUTELNICI

- Judetul Buzau -

fiipregatitDSU

ANUNT PREFECTURA - 6 APRILIE 2021

DOCUMENTUL AICI

    Pentru o bună informare a beneficiarilor și pentru creșterea nivelului de accesare a fondurilor europene, vă rugăm să dispuneți măsurile necesare în vederea publicării pe site-ul Primăriei a următorului material informativ privind disponibilitatea materialelor informative referitoare la măsurile de mediu și climă aferente anului 2021:

în anul 2021 începe perioada de tranziție către noua politică agricolă comunitară (PAC) 2021-2027, respectiv tranziția către implementarea unui Plan Național Strategic care, în prezent, se elaborează la nivelul MADR, pe baza pachetului legislativ al UE aflat în curs de negociere cu statele membre la nivelul Comisiei Europene.

Citește mai departe...

ANUNT COLECTIV pentru comunicarea prin publicitate 25.03.2021

ANUNT COLECTIV pentru comunicarea prin publicitate 25.03.2021

   In temeiul prevederilor art. 47 alin. (5) lit. b) si ale prevederilor alin. (6)-(7) din Legea nr. 207/ 2015 privind Codul de procedura fiscala, cu moditicarile si completarile ulterioare, comunicam ca au fost emise acte administrative fiscale penrru urmatorii contribuabili:

LISTA AICI

Actele administrative fiscale pot fi consultate de titularii acestora la sediul organului fiscal emitent.

Prezentele acte administrative fiscale se consideră comunicate in termen de 15 zile de la data afișării anunțului, respectiv 25.03.2021.

Dacă aveți nelămuriri in legătură cu acest anunț, îl puteți contacta pe domnul/doamna Ivan Viorel Valentin, la sediul nostru sau la numărul de telefon 0238783511. e-mail:  viorelscutelnici @ yahoo.com .

ANUNŢ PRIVIND INTENŢIA DE ELABORARE A PLANULUI URBANISTIC ZONAL ÎN VEDEREA CONSTRUIRII HALĂ SERVlCll, COMERŢ, DEPOZITARE, ÎMPREJMUIRE ŞI RACORD UTILITĂŢI ÎN COMUN A SCUTELNICl, JUDEŢUL BUZĂU

ANUNŢ PRIVIND INTENŢIA DE ELABORARE A PLANULUI URBANISTIC ZONAL

ÎN VEDEREA CONSTRUIRII HALĂ SERVlCll, COMERŢ, DEPOZITARE,

ÎMPREJMUIRE ŞI RACORD UTILITĂŢI ÎN COMUN A SCUTELNICl,JUDEŢUL BUZĂU

   AMPLASAMENT: Comuna Scutelnici.str. Şcolii nr.7, jud.Buzău

   INITIATOR: Nicolae Marius Cristi
   ELA.BORATOR: S.C. MEGAPLAN S.R.L. BUZĂU

   În perioada 28.05.2020-13.06.2020 publicul interesat este invitat:
         -să consulte documentaţia tehnică la sediul Primăriei Scutelnici, judetul Buzău.strada Primăriei ,nr. 1 -Serviciul Urbanism şi Amenajarea Teritoriului, de luni până vineri între orele 8,00-14.00
         -să trimită observaţi si sugestii, propuneri în scris privind inten\ia de elaborare a Planului Urbanistic Zonal la sediul Primăriei Comunei Scutelnici, judeţul Buzău,str. Primăriei,nr. 1.   Propunerile pot fi transmise şi la nr. de fax 0238583660 sau la adresa de e-mail secretar(wprimăriascutelnici.com -până la data de 23.05.2020.

    Răspunsul la observaţii le transmise va fi pus la dispoziţia publicului prin:

           - afişare la Avizierul Primăriei Scutelnici.jud. Buzău
           - publicare pe pagina de intenet www. primariascutelnici.ro

 

DOCUMENTUL AICI