Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Primaria SCUTELNICI

- Judetul Buzau -

fiipregatitDSU

ANUNȚ - 04 noiembrie 2021

DOCUMENTUL AICI

În conformitate  cu prevederile art.7 alin.(4) din Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică,cu modificările și completările ulterioare,Primarul Comunei Scutelnici propune spre dezbatere publică următorul proiect de act administrativ:

  1. Proiectul de hotărâre privind instituirea de restricții de circulație cu limite de tonaj pe drumurile comunale DC 30 și DC 162 aparținând domeniului public al comunei Scutelnici.

Proiectul de hotărâre este afișat la sediul Primăriei Scutelnici precum și pe site-ul Primariei Comunei Scutelnici – www.primariascutelnici.ro începând cu data de 04.11.2021.

Citește mai departe...

Anunţ dezbatere publică proiect de hotărâre privind stabilirea taxelor si impozitelor aplicate in anul 2022 la nivelul comunei Scutelnici, judetul Buzau

     Primarul comunei Scutelnici, în temeiul Legii 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică si in baza Ordonantei 57/2019, aduce la cunoştinţa publicului:
      Orice persoană interesată, precum şi asociaţiile de afaceri şi alte asociaţii legal constituite sunt invitate să depună propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare, privind proiectul de hotărâre mai sus menţionat la Primăria Scutelnici, în termen de 2o de zile de la data publicării prezentului anunţ.
      Proiectul de HCL însoţit de referatul de specialitate , poate fi studiat la avizierul Primăriei Scutelnici
      Şedinţa în cadrul căruia va fi dezbătut proiectul de HCL sus menţionat va fi organizată si anunţată în termenele prevăzute de lege.

ANUNTUL AICI

Rezultatul probei scrise la examenul de recutare functie publica de executie , inspector, clasa I , grad profesional principal Compartiment buget, finante, taxe si impozite locale si resurse umane - 10 SEPTEMBRIE 2021

DOCUMENTUL AICI

     Având în vedere prevederile art. 62 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 611 / 2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale probei scrise:

Nr.

crt.

Indicativul

dosarului de

inscriere a

candidatului *

Functia

publica

Punctajul

probei

scrise

Rezultatul

probei

scrise

 

1

 

4069 /23.08.2021

Inspector, clasa I,

grad profesional

principal

7.00 RESPINS

Citește mai departe...