Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Primaria SCUTELNICI

- Judetul Buzau -

fiipregatitDSU

REZULTAT FINAL la examenul de recutare functie publica de executie , referent, clasa III , grad profesional superior Compartiment buget, finante, taxe si impozite locale si resurse umane

DOCUMENTUL AICI

    Rezultatul final cu punctajele finale obţinute de candidaţi la examenul de recutare functie publica de executie , referent, clasa III, grad profesional superior Compartiment buget, finante, taxe si impozite locale si resurse umane

nr.

crt.

Indicativul

dosarului de

înscriere a

candidatului *

Punctajul

probei

scrise

Punctajul

probei

interviu

Punctajul

final

Rezultatul

final
1 4058/20.08.2021 70,83 85,66 154,49

ADMIS

Rezultatul probei interviu la examenul de recutare functie publica de executie , referent, clasa III, grad profesional superior Compartiment buget, finante, taxe si impozite locale si resurse umane

DOCUMENTUL AICI

     Având în vedere prevederile art. 62 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 611 /2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale probei interviu:

nr.

crt.

Indicativul

dosarului de

înscriere a

candidatului *

Funcţia

publica

Punctajul

probei

interviiu

Rezultatul

probei

scrise

1 4058/20.08.2021

Referent, clasa III,

grad profesional

superior

85,66 ADMIS

Citește mai departe...

Rezultatul probei scrise la examenul de recutare functie publica de executie , referent, clasa III , grad profesional superior Compartiment buget, finante, taxe si impozite locale si resurse umane

DOCUMENTUL AICI

  Având în vedere prevederile art. 62 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 611 /2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale probei scrise:

  • Candidaţii declaraţi admişi vor susţine interviul în data de 08.09.2021, ora 10.00 la sediul Primariei Scutelnici

nr.

crt.

Indicativul

dosarului de

înscriere a

candidatului *

Funcţia

publica

Punctajul

probei

scrise

Rezultatul

probei

scrise

1 4058/20.08.2021

Referent, clasa III,

grad profesional

superior

70,83 ADMIS

Citește mai departe...