Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Primaria SCUTELNICI

- Judetul Buzau -

fiipregatitDSU

ANUNT privind rezultatul selecţiei dosarului de înscriere a candidatilor la examenului de recutare,inspector, clasa I, grad profesional principal - Compartiment buget, finante, taxe si impozite locale si resurse umane

Având în vedere prevederile art. 40 alin. (1) lit. a) şi art. 50 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale selecţiei dosarelor de înscriere:

 

Nr.

crt.

Nr. Formular de înscriere/

Funcția publică/Structura

Rezultatul

selecției

dosarelor

Motivul

respingerii

dosarului

 

  1

4069/23.08.2021 inspector,

clasa I, grad profesional principal
- Compartiment buget, finante,

taxe si impozite locale si resurse

umane

 

 

     Admis

 

 

     -

 

 

  • Candidaţii nemulţumiţi pot formula contestaţie în termen de 24 de ore de la afişare, conform art. 63 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici cu modificările şi completările ulterioare, care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor.
  •    Afisat astazi,03.09.2021, ora 13 la sediul primariei Scutelnici.

REZULTAT FINAL- examenului de promovare a functiei publice de conducere secretar general UAT Scutelnici, judetul Buzau, avand proba scrisa in data de 20 august 2021

 Rezultat final cu punctajele finale obţinute de candidaţi la examenului de promovare a functiei publice de conducere secretar general UAT Scutelnici, organizat in data de 20.08.2021

Nr.

crt.

Indicativul

dosarului de

inscriere a

candidatului *

Punctajul

probei

scrise

Rezultatul

probei

interviu

Punctaj

final

Rezultat

final

1 3814/2021 85,4 99,8 185,2 ADMIS

DOCUMENTUL AICI