Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Primaria SCUTELNICI

- Judetul Buzau -

REZULTAT FINAL CONSILIER ACHIZITII PUBLICE

    Rezultat final cu punctajele finale obţinute de candidaţi la concursul pe post pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de consilier achizitii publice, clasa I, grad profesional principal din cadrul compartimentului Compartiment achizitii publice organizat in data de 04.06.2021

nr.

crt.

Indicativul

dosarului de

înscriere a

candidatului

Punctaj

probă

scrisă

 

Punctaj

interviu

 

Punctaj

final

 

Rezultatul

final

1 2517 77,66 82,33 159,99 ADMIS

DOCUMENTUL AICI