Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Primaria SCUTELNICI

- Judetul Buzau -

ANUNT - 10.03.2022

ANUNȚ privind rezultatul selecției dosarului de înscriere a candidatilor la examenului de recutare,inspector, clasa I, grad profesional principal - Compartiment buget, finanțe, taxe si impozite locale si resurse umane

Având în vedere prevederile art. 40 alin. (1) lit. a) și art. 50 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici cu modificările și completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale selecției dosarelor de înscriere:

Nr.

crt.

Nr. Formular de înscriere

/Funcția publică/Structura

Rezultatul

selecției dosarelor

Motivul respingerii

dosarului

1.

865/04.03.2022 inspector, clasa I,

grad profesional principal -

Compartiment buget, finanțe, taxe

si impozite locale si resurse umane

ADMIS -
  • Candidați! nemulțumiți pot formula contestație în termen de 24 de ore de la afișare, conform 63 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici cu modificările și completările ulterioare, care se depune la secretarul comisiei de soluționare a contestațiilor.

Afișat astăzi, 10.03.2022, ora 13 la sediul primăriei Scutelnici.

DOCUMENTUL AICI