Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Primaria SCUTELNICI

- Judetul Buzau -

ANUNT - 25 ianuarie 2022

ANUNTUL AICI

Primăria Comunei Scutelnici, județul Buzău vă notifică în condițiile art. 618 alin. 2 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ că organizează concurs pentru ocuparea unei funcții publice vacante de execuție din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Scutelnici, conform art. 385 alin. 3 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, prevederile art. II din Legea nr. 203/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, în data de 18 martie 2022, orele 10.00 - proba scrisă, proba interviu se sustine în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise.

- COMPARTIMENT BUGET, FINANTE, IMPOZITE SI TAXE LOCALE SI RESURSE UMANE , inspector, clasa I, grad profesional principal – ID post 551824

Citește mai departe...

ANUNT PRIVIND EXAMEN DE PROMOVARE IN GRAD PROFESIONAL SUPERIOR 07.06.2021

       Primăria Comunei Scutelnici, cu sediul în localitatea Scutelnici, strada Primariei , nr. 1, judeţul Buzau, în baza Ordonanţa de Urgenţă nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administntiv, organizează concurs/ examen pentru promovarea în grad profesional imediat superior celui deţinut pentru funcţionari publici de executie, pe perioada nedeterminata cu norma inteaga, durata timpului de lucru fiind de 8 ore/ zi, 40 ore/ saptamana .
Functia publica de executie din aparatul de specialitate al Primarului Comunei Scutelnici pentru care se organizeaza concursul de promovare in grad professional este:

       -lnspector, clasa I, grad profesional superior- COMPARTIMENTUL BUGET-FINANTE, IMPOZITE, TAXE LOCALE SI RESURSE UMANE

Citește mai departe...

REZULTAT FINAL CONSILIER ACHIZITII PUBLICE

    Rezultat final cu punctajele finale obţinute de candidaţi la concursul pe post pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de consilier achizitii publice, clasa I, grad profesional principal din cadrul compartimentului Compartiment achizitii publice organizat in data de 04.06.2021

nr.

crt.

Indicativul

dosarului de

înscriere a

candidatului

Punctaj

probă

scrisă

 

Punctaj

interviu

 

Punctaj

final

 

Rezultatul

final

1 2517 77,66 82,33 159,99 ADMIS

DOCUMENTUL AICI

 

Rezultatul probei interviu pentru ocuparea functiei publice de consilier achizitii publice

Rezultatul probei interviu
la concursul organizat pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de consilier achizitii publice, clasa I, grad profesional principal din
cadrul compartimentului achizitii publice


Având în vedere prevederile art. 62 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr.611 / 2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale probei interviu:

Nr.

crt.

Indicativul

dosarului de

înscriere a

candidatului *

Funcţia publică

Punctajul

probei

interviu

Rezultatul probei scrise

1 2517

consilier achizitii

publice, clasa I,

grad profesional

principal

82,33

puncte

ADMIS

 

 

Citește mai departe...

REZULTATUL PROBEI SCRISE - CONSILIER ACHIZITII PUBLICE

      REZULTATUL PROBEI SCRISE la concursul organizat pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de consilier achizitii publice, clasa I, grad profesional principal
Compartiment achizitii publice avand proba scrisa in data de 04.06.2021
    Având în vedere prevederile art. 62 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 611 / 2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale probei scrise:

Nr.

crt.

Indicativul

dosarului de

înscriere a

candidatului *

 

Funcţia publică

Punctajul

probei

scrise

 

Rezultatul probei scrise

1 2517

consilier achizitii

publice, clasa I,

grad profesional

principal

 

77,66

 

ADMIS

 

 

Citește mai departe...