Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Primaria SCUTELNICI

- Judetul Buzau -

fiipregatitDSU

HOTARARI ALE CONSILULUI LOCAL - 2022

- HOTARAREA NR. 45 - privind alegerea preşedintelui de şcdintă pentru perioada ianuarie-martie 2023

- HOTARAREA NR. 44 - privind aprobarea Planului de lucrări de interes local pentru anul 2023, ce se va efectua de către beneficiarii de ajutor social acordat conform prevederilor Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat cu modificările şi completările ulterioare 

- HOTARAREA NR. 43 - Privind prelungirea Contractului de servicii publice de salubrizare la nivelul comunei Scutelnici cu S.C RER SUD S.A BUZĂU 

- HOTARAREA NR. 42 - pentru stabilirea unor măsuri/ demersuri privind activitatea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Eco Buzău 2009" la care comuna Scutelnici este membru
asociat 

- HOTARAREA NR. 41 - Privind înfiinţarea Serviciului specializat pentru gestionarea câinilor fără stăpân la nivelul Comunei Scutelnici, judeţul Buză

- HOTARAREA NR. 40 - privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale precum şi a amenzilor aplicabile în anul 2023 la nivelul comunei Scutelnici, judetul Buzau 

- HOTARAREA NR. 39 - privind participarea Comunei Scutelnici la "Programul privind creşterea eficienţei energetice a inji·astructurii de iluminat public" şi aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „ F/icientizarea sistemului de iluminat pubhc stradal din Comuna Scutelnici, judetul Buzau