Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Primaria SCUTELNICI

- Judetul Buzau -

fiipregatitDSU

HOTARARI ALE CONSILULUI LOCAL - 2020

- HOTĂRĂREA NR.1/ 09.01.2020 - PRIVIND ALEGEREA PREŞEDINTELUI

 DE ŞEDINTIA PENTRU PERIOADA IANUARIE-MARTIE 2020 .... AICI

- HOTĂRĂREA NR.2/ 09.01.2020 - PRIVIND ACOPERIREA DEFINITVĂ DIN

  EXCEDENTUL BUGETULUI LOCAL A DEFICITULUI SECTIUNII DE

  DEZVOLTARE PE ANUL 2019 .... AICI

- HOTĂRĂREA NR.3/ 31.01.2020 - PRIVIND PROPUNEREA REŢELEI

  ŞCOLARE ÎO COMUNA SCUTELNICI , JUDETUL BUZAU, PENTRU

   ANUL ŞCOLAR 2020-2021 .... AICI

- HOTĂRĂREA NR.4/20.02.2020 - PRIVIND APROBAREA CONTULUI

DE EXECUŢIE AL BUGETULUI LOCAL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

AL COMUNEI SCUTELNICI PE TRIMESTRUL IV, ANUL 2019 ... AICI

- HOTĂRÂREA nr.5/20.02.2020  - PRIVIND APROBAREA BUGETULUI

DE VENITURI ŞI CHELTUIELI AL COMUNEI SCUTELNICI,

JUDEŢUL BUZĂU .... AICI

- HOTARAREA nr.6/ 01.03.2020 - PRIVIND APROBAREA UTLIIZARII IN

ANUL 2020 A SUMEI DE 689.981,41 LEI DIN EXCEDENTUL ANUAL

AL BUGETULUI LOCAL AL COMUNEI SCUTELNICI REZULTAT LA

INCHEIEREA EXERCITIULUI BUGETAR LA 31.12.2019, PENTRU

SECTIUNEA DE DEZVOLTARE ... AICI

- HOTARAREA nr.7/ 2020 - PRIVIND PRELUNGIREA TERMENULUI DE

PLATA A IMPOZITELOR SI TAXELOR LOCALE, PANA LA DATA DE

30 IUNIE 2020 ... AICI

- HOTARAREA nr.8/ 31.03. 2020 - PRIVIND ALEGEREA PRESEDINTELUI

DE SEDINTA PENTRU PERIOADA APRILIE -IUNIE 2020 ... AICI

- HOTARAREA nr.9/ 31.03.2020 - PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI

DE VENITURI SI CBELTUIELI PE ANUL 2020 ..... AICI

- HOTARARE A NR.10/17.04.2020 - PRIVIND REORGANIZAREA SERVICIULUI

VOLUNTAR PENTRU SITUA\II DE URGENTA CONSTIITUIT LA NIVELUL

COMUNEI SCUTELNICI JUDETUL BUZAU ... AICI

- HOTARAREA NR. 11/17.04.2020 - PRIVIND REVOCAREA H.C.L

NR.31/2019 PRIVIND ATESTAREA APARTENENTEI LA DOMCNIUL PRIVAT

AL COMUNEI SCUTCLNICI A SUPRAFETEI DE 3468 MP. .... AICI

- HOTARAREA NR.12/17.04.2020 PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI

 DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2020 ... AICI

- HOTARAREA NR.32/ 27.11.2020 - PRIVIND STABILIREA IMPOZITELOR

SI TAXELOR LOCALE PRECUM SI A AMENZILOR APLICABILE IN ANUL 2021

LA NIVELUL COMUNEI SCUELNICI, JUDETUL BUZAU ... AICI