Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Primaria SCUTELNICI

- Judetul Buzau -

ANUNT - ACTUALIZAREA PLANULUI URBANISTIC GENERAL AL COMUNEI SCUTELNICI

U.A.T. COMUNA SCUTELNICI, titular al P.U.G. ,. Actualizarea Planului Urbanislic General al comunei Scutelnici judeţul Buzău cu amplasantentul în comuna Scutelnici, judeţul Buzău,anuntă publicul interesat asupra depunerii primei versiuni a planului la A.P.M. Buzău în vederea obţinerii avizului de mediu. Informaţiile privind varianta de plan înaintată pot fi consultate la sediul A.P.M. Buzău.strada Sfântul Sava de la Buzău,nr.3, şi la sediul titularului din comuna Scutelnici judeţul Buzău,  în zilele lucrătoare, de luni până vineri, între orele 8.00-14.00. Observaţiile publicului se primesc zilnic, în scris, la sediul A.P.M. Buzău, în termen de 15 zile calendaristice de la data apariţiei ultimului anunţ.