AJUTOARE INCALZIRE

 

ACORDAREA SUBVENTIEI PENTRU INCALZIRE 2012 – 2013

Incepand cu data de 20.10.2013, Primaria Comunei Scutelnici, prin Compartimentul de Asistenta Sociala, in vederea protectiei populatiei vulnerabile, in perioada sezonului rece 2013 – 2014, a demarat procedurile referitoare la acordarea de ajutoare pentru incalzirea locuintei.

Mentionam ca pentru perioada sezonului rece sunt aplicabile prevederile Legii 416/2001 privind venitul minim garantat, OUG 70/2011 (republicata)privind masurile de protectie sociala in perioada sezonului rece modificata prin OG 27/2013 si HG nr. 778/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor OUG nr. 70/2011.

Cererilor de acordare a subventiei pentru perioada sezonului rece noiembrie 2013 – martie 2014 se depun la Primaria Comunei Scutelnici.

Programul de lucru: de luni pana vineri, intre orele 08-16.

  1. Transele de venit pentru acordarea ajutorului de incalzire a locuintei cu lemne de foc

1.1 Pentru cei care se incadreaza in prevederile OUG 70/2011 (in sensul ca NU detin nici unul din bunurile prevazute in OUG 70/2011 care duc la excluderea ajutorului – specificate la punctul 6) – acestia vor completa formularul de cerere cu antetul Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale:

Familii
transa de venit net mediu pe membru de familie (vezi 9.1) suma lunara compensare (lei)  
 0 – 155  54 lei
 155,1 – 210  48 lei
 210,1 – 260  44 lei
 260,1 – 310  39 lei
 310,1 – 355  34 lei
 355,1 – 425  30 lei
 425,1 – 480  26 lei
 480,1 – 540  20 lei
 540,1 – 615  16 lei
 615,1 – 1000  0 lei
 1000,1 – 1300  0 lei
 1300,1 – 1500  0 lei


1.2 Pentru cei care nu se incadreaza in prevederile OUG 70/2011 (in sensul ca detin cel putin unul din bunurile prevazute in OUG 70/2011 care duc la excluderea ajutorului – specificate la punctul 6) – acestia vor completa formularul de cerere cu antetul Primariei Scutelnici
: 

 

Persoane singure
transa de venit net total persoana singura (vezi 9.2) suma lunara compensare (lei)  
 0 – 155  54 lei
 155,1 – 210  48 lei
 210,1 – 260  44 lei
 260,1 – 310  39 lei
 310,1 – 355  34 lei
 355,1 – 425  30 lei
 425,1 – 480  26 lei
 480,1 – 540  20 lei
 540,1 – 615  16 lei
 615,1 – 1200  0 lei
 1200,1 – 1600  0 lei
1600,1 – 1800  0 lei

Atentie! Nu pot beneficia de ajutor de incalzire de 500 kg lemne de foc familiile si persoanele singure care detin cladiri sau alte spatii locative in afara locuintei de domiciliu sau alte imobile aflate in proprietate (cu exceptia locuintei de domiciliu) pe raza Comunei Scutelnici. Trebuie sa bifati in formularul de cerere la punctul E bunurile pe care le detineti.

 

1.3 Mentiuni foarte importante:

Cantitatea de lemne se acorda o singura data pentru tot sezonul rece (noiembrie – martie). Sumele de bani se acorda lunar. Se va asigura transportul lemnelor la domiciliul solicitantului pentru cei care nu isi pot asigura transportul.

  1. Transele de venit pentru acordarea ajutorului de incalzire a locuintei cu butelii GPL pentru sobe sau centrale cu functionare GPL – acestia vor completa formularul de cerere cu antetul Primariei Scutelnici, specific pentru acest tip de incalzire:

 

In functie de veniturile medii nete lunare pe membru de familie si de modalitatea de incalzire specificata in cerere, se acorda ajutoare (exprimate in numar maxim butelii/luna) pentru familiile/persoanele singure care folosesc pentru incalzire butelii GPL pentru sobe sau centrale cu functionare GPL, dupa cum urmeaza:

 

Familii
transa de venit net mediu pe membru de familie (vezi 9.1) numar maxim butelii/luna
0 – 260 maxim 4 butelii pe luna tip aragaz pentru soba sau maxim 1 butelie pe luna tip propan 35 Kg pentru centrala termica
260,1 – 425 maxim 3 butelii pe luna tip aragaz pentru soba sau maxim 1 butelie pe luna tip propan 35 Kg pentru centrala termica
425,1 – 615 maxim 2 butelii pe luna tip aragaz pentru soba sau maxim 1 butelie pe luna tip propan 35 Kg pentru centrala termica
615,1 – 1300 maxim 1 butelie pe luna tip aragaz pentru soba; nu se acorda butelii tip propan 35 Kg pentru centrala termica

 

Persoane singure
transa de venit net total persoana singura (vezi 9.2) numar maxim butelii/luna
0 – 260 maxim 4 butelii pe luna tip aragaz pentru soba sau maxim 1 butelie pe luna tip propan 35 Kg pentru centrala termica
260,1 – 425 maxim 3 butelii pe luna tip aragaz pentru soba sau maxim 1 butelie pe luna tip propan 35 Kg pentru centrala termica
425,1 – 615 maxim 2 butelii pe luna tip aragaz pentru soba sau maxim 1 butelie pe luna tip propan 35 Kg pentru centrala termica
615,1 – 1600 maxim 1 butelie pe luna  tip aragaz pentru soba; nu se acorda butelii tip propan 35 Kg pentru centrala termica

 

Mentiune: In situatia in care numarul de butelii efectiv livrate si consumate pentru incalzire in cursul unei luni este mai mic decat numarul maxim de butelii specificat pentru luna respectiva, ajutorul lunar acordat va fi egal cu numarul de butelii efectiv consumate, si nu cu numarul maxim de butelii; buteliile neconsumate nu se reporteaza in lunile urmatoare.

 

Cererile pentru acordarea de ajutoare pentru incalzire pe perioada sezonului rece pentru familiile care se incalzesc cu butelii GPL pentru sobe sau centrale cu functionare GPL se depun pana cel tarziu la data de 20 ale fiecarei luni, incepand cu luna octombrie (pentru a beneficia incepand cu luna noiembrie) si pana cel tarziu in luna februarie (pentru a beneficia pentru luna martie).

 

Furnizorul serviciului de livrare la domiciliu a buteliilor GPL va livra si monta butelia numai la adresa de domiciliu sau de resedinta specificata in cerere, numai la soba sau centrala cu functionare GPL (nu si aragaz), si numai la solicitarea beneficiarului, in schimbul buteliei consumate (goale).

 

  1. Transele de venit pentru acordarea ajutorului de incalzire a locuintei cu energia electrica (dispozitive de incalzire autorizate pe energie electrica sau centrala termica cu functionare electrica trifazata) – acestia vor completa formularul de cerere cu antetul Primariei Scutelnici, specific pentru acest tip de incalzire


In functie de veniturile medii nete lunare pe membru de familie/persoana singura, se acorda ajutoare (exprimate in RON/luna) pentru familiile/persoanele singure care folosesc pentru incalzire energia electrica (dispozitive de incalzire autorizate pe energie electrica sau centrala termica cu functionare electrica trifazata), dupa cum urmeaza:

 

Familii si persoane singure
transa de venit net mediu  pe membru de familie sau venit total al persoanei singure (vezi 9.1, 9.2) suma lunara compensare (lei)
 0 – 155  262 lei
 155,1 – 210  162 lei
 210,1 – 260  137 lei
 260,1 – 310  112 lei
 310,1 – 355  87 lei
 355,1 – 425  62 lei
 425,1 – 480  44 lei
 480,1 – 540  31 lei
 540,1 – 615  19 lei

 

Ajutorul pentru incalzirea locuintei cu energie electrica (dispozitive de incalzire autorizate pe energie electrica sau centrala termica cu functionare electrica trifazata) se va acorda numai dupa efectuarea anchetei sociale pentru fiecare solicitant.

Cererile pentru acordarea de ajutoare pentru incalzire pe perioada sezonului rece pentru familiile care se incalzesc cu energie electrica se depun pana cel tarziu la data de 20 ale fiecarei luni, incepand cu luna octombrie (pentru a beneficia incepand cu luna noiembrie) si pana cel tarziu in luna februarie (pentru a beneficia pentru luna martie).

 

  1. Lista cuprinzand bunurile ce conduc la excluderea acordarii ajutorului pentru incalzirea locuinteiacordat in baza OUG 70/2011 (nota: pot beneficia de ajutor de incalzire cei care detin cel putin unul din bunurile de mai jos in conditiile specificate la punctele 1.2 si 2.2)

BUNURI IMOBILE:
– cladiri sau alte spatii locative in afara locuintei de domiciliu sau alte imobile aflate in proprietate, cu exceptia locuintei de domiciliu
Nota: Pot beneficia de ajutor pentru incalzirea locuintei si beneficiarii care detin cota parte indiviza din cladiri sau alte spatii locative in afara locuintei de domiciliu

 

BUNURI MOBILE:
1. mijloace de transport *): autoturisme care depasesc 1600 cm3, autoutilitare, autocamioane de orice fel si remorci, salupe, barci cu motor, scutere de apa, iahturi, autobuze, microbuze;
2. utilaje agricole: tractor, combina autopropulsata;
3. utilaje de prelucrare agricola, presa de ulei, moara de cereale;
4. utilaje de prelucrat lemnul:gater, drujba,sau alte utilaje de prelucrat lemnul actionate hidraulic, mecanic sau electric;
5. depozite bancare cu valoare de peste 3.000 lei.

*se excepteaza mijloacele de transport adaptate din proprietatea persoanelor cu handicap precum si cele necesare pentru uzul personal al persoanelor care locuiesc in Rezervatia Biosferei “Delta Dunarii’
TERENURI si ANIMALE/PASARI:
Suprafete de teren, animale si pasari a caror valoare neta de productie   anuala depaseste suma de 1.000 euro pentru persoana singura, respectiv suma de 2.500 euro pentru familie.                                       –

 

  1. Acte necesare in vederea acordarii ajutorului pentru incalzirea locuintei

formularul de cerere si declaratie pe propria raspundere – poate fi descarcat de pe www.primariascutelnici.ro sau ridicat individual de la sediul Primariei, de luni pana vineri intre orele 09:00 – 14:00;
pentru solicitantii de ajutor de incalzire cu energie electricacopie dupa ultima factura de la ENEL
pentru toti solicitantiicopii dupa actele de identitate ale titularului de cerere si ale tuturor membrilor familiei acestuia (certificate de nastere pentru minorii cu varsta pana la 14 ani si buletin de identitate, carte de identitate sau carte de identitate provizorie pentru persoanele cu varsta peste 14 ani);

Alte acte doveditoare privind componenta familiei, calitatea de titular al cererii de ajutor si veniturile realizate se vor solicita in momentul efectuarii anchetei sociale.

 

  1. Termene si conditii de depunere

Cererile se depun dupa cum urmeaza:
2. Persoanele fizice care se incalzesc cu butelii GPL sau energie electrica vor depune cererile la sediul Primariei de luni pana vineri intre orele 09:00 – 14:00, telefon XXXXXXXXXX;
3. Persoanele fizice care se incalzesc cu lemne vor depune cererile la sediul Primariei de luni pana vineri intre orele 09:00 – 14:00, telefon XXXXXXXXXX;

Pentru orice nelamuriri sunati la numerele de telefon de mai sus sau trimiteti email pe adresa [email protected].
Termenele lunare de depunere a solicitarilor noi de ajutor de incalzire sunt:

Pentru solicitantii de ajutor de incalzire care folosesc butelii GPL sau energie electrica ajutorul se acorda incepand cu luna urmatoare celei in care s-a depus solicitarea.

Titularii ajutoarelor pentru incalzirea locuintei sunt obligati sa comunice primarului orice modificare intervenita in componenta familiei si a veniturilor acesteia in termen de 5 zile de la data modificarii. Modificarile sau, dupa caz, incetarea dreptului la ajutorul pentru incalzirea locuintei se fac incepand cu luna urmatoare celei in care au intervenit.

In cerere se vor trece:
A. toate persoanele care locuiesc in locuinta pentru care se solicita ajutor si indiferent daca intre acestea exista sau nu relatie de rudenie, cu conditia sa aiba inscrisa adresa in actul de identitate sau sa fie trecute in cartea de imobil si sa fie luate in calcul la stabilirea cheltuielilor de intretinere a locuintei; pot beneficia de ajutor de incalzire si cei care stau cu chirie.
B. toate veniturile (exprimate in lei noi) nete realizate de respectivele persoane in luna anterioara depunerii cererii, completate cat mai citet in dreptul codului de venit corespunzator
C. in cerere se va specifica obligatoriu numarul de camere al locuintei.

  1. in cerere se vor bifa corespunzator, dupa caz, bunurile detinute (specificate la punctul E din formular); nu bifati nimic daca nu detineti nici unul din bunurile specificate.

Familiile sau persoanele singure care se incalzesc cu lemene de foc, butelii GPL sau curent electric, depun cererile individual.

 

  1. Definitii

 7.1 Venit net mediu pe membru de familie = suma tuturor veniturilor nete ale persoanelor din familie (realizate in luna anterioara depunerii cererii) impartita la numarul total de membri din familia respectiva;

7.2 Venit net total al persoanei singure = suma tuturor veniturilor nete ale persoanei singure (realizate in luna anterioara depunerii cererii).

 7.3 Titularul ajutorului este persoana care a completat cererea, iar beneficiarul este intreaga familie a acestuia.

Titularul ajutorului pentru încălzirea locuinÅ£ei este reprezentantul familiei sau, dupa caz, persoana singura care indeplineste conditiile legale de acordare a ajutorului, care solicita acordarea acestuia si care poate fi, dupa caz: proprietarul locuintei, persoana care a instrainat locuinta in baza unui contract cu clauze de intretinere, titularul contractului de inchiriere al acesteia ori alt membru de familie major si legal imputernicit de proprietarul locuintei sau de titularul contractului de inchiriere ori, dupa caz, reprezentantul legal al persoanei singure care nu a implinit varsta de 18 ani.

7.4 Prin familie se intelege sotul sotia, precum si alte persoane, indiferent daca intre acestea exista sau nu relatii de rudenie, care au acelasi domiciliu sau resedinta ori care locuiesc si gospodaresc impreuna, sunt inscrise in cartea de imobil si sunt luate in calcul la stabilirea cheltuielilor de intretinere a locuintei; pot beneficia de ajutor de incalzire si cei care stau cu chirie; nu este obligatoriu sa aveti inscrisa in actele de identitate adresa pentru care solicitati ajutorul de incalzire.

7.5 Prin persoana singura se intelege persoana care a implinit varsta de 16 ani, locuieste si se gospodareste singura.

7.6 Prin locuinta de domiciliu sau de resedinta se intelege locuinta situata la adresa inscrisa in actele de identitate ale membrilor de familie sau, dupa caz, adresa la care persoanele sunt inscrise in cartea de imobil si sunt luate in calcul la stabilirea cheltuielilor de intretinere a locuintei.

Mentiune: Pot beneficia de ajutor la incalzire si familiile/persoanele singure care nu pot dovedi calitatea de titular in sensul art. 6 litera I din O.U.G. 70/2011, si nu pot prezenta acte de proprietate pentru imobilul in care locuiesc sau contracte de inchiriere.

 

  1. Verificarea declaratiilor pe propria raspundere

 Pentru verificarea veridicitatii datelor inscrise in declaratiile pe propria raspundere privind componenta familiei si veniturile acesteia, angajatii primariei vor efectua prin sondaj anchete sociale la cel putin 60% din cererile primite. Daca se constata ca nu s-a declarat corect numarul membrilor de familie si/sau nu s-a completat lista bunurilor aflate in proprietate, dreptul la ajutorul pentru incalzirea locuintei inceteaza incepand cu luna urmatoare, iar sumele platite necuvenit cu acest titlu se recupereaza in conditiile legii. De asemenea, daca se constata ca fapta titularului constituie infractiune, primaria are obligatia sa sesizeze organul de urmarire penala.

 

Se vor face de asemenea verificari ale declaratiilor privind veniturile realizate si bunurile detinute in proprietate de catre fiecare membru din familia beneficiara de ajutor de incalzire prin compararea cu informatiile detinute de catre alte institutii!

Declararea unui numar mai mare de membri de familie sau a unor venituri mai mici decat cele reale, in scopul vadit de a obtine foloase materiale necuvenite, constituie infractiune de fals, uz de fals sau inselaciune, dupa caz, si se pedepseste potrivit dispozitiilor codului penal.
Declararea incorecta a componentei familiei, a veniturilor membrilor acesteia, precum si a bunurilor detinute, se sanctioneaza cu amenda intre 200 si 1000 lei.

» Anexa Cerere ajutor pentru incalzire –
» Acte necesare –
» Declaratie –