ANGAJARI

ANUNT PRIVIND ORGANIZAREA EXAMENULUI/ CONCURSULUI PENTRU OCUPAREA FUNCTIILOR PUBLICE VACANTE

 

Primaria Comunei Scutelnici , judetul Buzau , organizeaza examen/concurs  pentru ocuparea functiilor publice  de executie :

1.Inspector , clasa I , grad profesional principal.

compartiment buget, finante , impozite si taxe  locale si resurse umane

probele stabilite pentru concurs :

proba scrisa : 03.03.2015- ora 1000

interviu :        05.03.2015-ora 1200

Dosarele de inscriere se vor depune in termen de 20 zile de la data publicarii anuntului in Monitorul Oficial al Romaniei , Pareta a III-a,  la secretariatul Primariei Comunei Scutelnici. Concursul va avea loc la sediul Primariei comunei Scutelnici , judetul Buzau.

 1. Referent, clasa III, grad profesional superior.

Compartiment  buget, finante , impozite si taxe  locale si resurse umane

probele stabilite pentru concurs :

proba scrisa : 03.03.2015-ora 1400

interviu :        05.03.2015-ora 1400

Dosarele de inscriere se vor depune in termen de 20 zile de la data publicarii anuntului in Monitorul Oficial al Romaniei , Pareta a III-a,  la secretariatul Primariei Comunei Scutelnici. Concursul va avea loc la sediul Primariei comunei Scutelnici  , judetul Buzau.

Conditii generale , prevazute de art.54 din Legea nr.188/1999 (R2):

 1. a) are cetatenia romana si domiciliul in Romania;
 2. b) cunoaste limba romana , scris si vorbit;
 3. c) are varsta de minimum 18 ani impliniti;
 4. d) are capacitate deplina de exercitiu ;
 5. e) are o stare de sanatate corespunzatoare functiei publice pentru care candideaza , atestata pe baza de examen medical de specialitate ;
 6. f) indeplineste conditiile de studii prevazute de lege pentru functia publica ;
 7. g) indeplineste conditiile specifice pentru ocuparea functiei publice;
 8. h) nu a fost condamnata pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii , contra statului sau contra autoritatii , de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei , de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie , care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei publice , cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitare ;
 9. i) nu a fost destituita dintr-o functie publica sau nu i-a incetat contractul individual de munca pentru motive disciplinare in ultimii 7 ani;
 10. j) nu a desfasurat activitate de politie politica , astfel cum este definita prin lege.

1.Conditii specifice pentru ocuparea functiei publice de  Inspector , clasa I, grad profesional principal

Conditii specifice :

-studii universitare de licenta absolvite cu diploma respectiv studii superioare de lunga durata absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta in domeniul stiintelor economice;

-vechime in specialitatea studiilor necesare  exercitarii functiei publice – minim 5  an;

2.Conditii specifice pentru ocuparea functiei publice de  referent, clasa III, grad profesional superior

Conditii specifice :

– studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat ;

-vechime in specialitate studiilor necesare exercitarii functiei publice – minim 9 ani.

Primar,

Ing. Chircu Sandu