ANUNTURI DE ACHIZITIE

Descriere activitate:

In baza O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare serviciul de achizitii publice si investitii organizeaza procedurile de atribuire a contractelor de furnizare, servicii sau lucrari.

Nota ! Cautarile pe site-ul www.e-licitatie.ro, in functie de denumirea autoritatii contractante, se fac dupa expresia ‘Primaria Scutelnici’ .

Achizitii publice pe anul 2013:

Achizitii publice:

Nr. Data publicarii in SEAP* Numar anunt in SEAP Obiectul licitatiei Data deschiderii ofertelor Ofertele depuse Finalitate
1. 26.11.2013 xxxxx Atribuire Contract pentru lucrari de deszepezire pentru perioada iernii 2013/2014 a drumurilor comunale Scutelnici 9.12.2013ora 12.00 IN CURS
2.

(*) SEAP = Sistemul electronic al achizitiilor publice

Tabel concesiuni:

Nr. Crt Concedent Anunt licitatie Data limita depuneri Durata concesiunii Sedinta publica de deschidere a ofertelor Anunt Finalitate
1. Consiliul Local Scutelnici Concesionarea teren in suprafata de …mp 08.10.2013 ora 10:00 49 de ani 08.10.2013 ora 12:00 Click Consesionat

Alte informatii:

Program de lucru cu publicul: Secretarul Primariei Scutelnici
Luni-Vineri – intre orele 8:30 – 12:30.

(*) SEAP = Sistemul electronic al achizitiilor publice

Anunt contract deszepezire iarna 2013/2014

SOLICITARE DE OFERTE

Primaria Comunei Scutelnici,cu sediul in Scutelnici,tel./fax 023583660 aduce la cunostinta operatorilor economici interesati ,solicitarea urmatoarei oferta de preturi,pentru, ”Lucrari de deszepezire pentru perioada de iarna” (04.12.2013- 31.03.2014), pentru drumurile comunale aflate in patrimoniul  comunei, inclusiv satele aferente: Scutelnici, Arcanu, Bragareasa si Lipanecu.

Ofertantii (persoana juridice sau persoane fizice autorizate) care doresc sa depuna oferte,trebuie sa prezinte:

·         OFERTA DE PRET inchiriere utilaje (incarcator frontal 3-4 mc) pret ora de functionare

Aceasta va fi detaliata in functie de motorina beneficiarului si/ sau a furnizorului.

·         Autorizatie de persoana juridicasau PFA;

·          Prezentarea unui parc de utilaje,

·         Declaratie de eligibilitate si Declaratie de neancadrare in art.180-181 al OG 34/2006(R),

·         Oferta Tehnica si oferta Financiara in plic sigilat;

·         Oferta se prezinta cu pretul per  ora pentru serviciile prestate. Se va incheia un contract de achizitie publica a lucrarilor,in baza OG 34/2006(R).

Ofertele se depun la sediul Primariei Scutelnici, la serviciul Registraura sau pe site-ul www.primariascutelnici.ro, ZILNIC,  pâna la 29.11.2013, orele 10,00 iar atribuirea contractului se face în ziua de 03.12.2013 ora 10,00.

Primarul comunei Scutelnici,

 dl. Chircu Sandu

Nefiind prezentate nici o oferta pâna la data de 29 Noiembrie 2013 se prelungeste data depunerii ofertelor pana in 06 Decembrie 2013 orele 10,00 iar atribuirea de contract se va face in 9 Decembrie  2013.

Anunt concesiune islaz

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SCUTELNICI

J U D E T U L  BUZAU

 A N U N T A

Organizarea, la 18 Octombrie 2013 a unei licitatii publice deschisa cu strigare la sediul Primariei Scutelnici ,Judetul Buzau in vederea concesionarii pentru 49 de ani a suprafetei de  23.356 m.p.  IZLAZ COMUNAL, situat in extravilanul Comunei Scutelnici, identificat prin tarlaua  38 , parcela 269/2, sector cadastral 17,  bun  aflat in domeniul privat al Comnei Scutelnici, Judetul Buzau si in adminstrarea Consiliului Local Scutelnici .      

Caietul de sarcini poate fi procurat si consultat contra taxei de 100 lei la Secretarul Primariei, dl  Dumitru Popa, telefon 238/583660. 

Ofertele se vor depune pâna la data de 17.10.2013 ora 16,00 la Secretarul Primariei . 

Deschiderea ofertelor va avea loc in data de  18.10.2013  ora 10,00 la sediul Primariei Comnei Scutelnici, Judetul Buzau.  

Primar,

CHIRCU SANDU