ANUNTURI

CONCURS OCUPARE FUNCTIE INSPECTOR CLASA I  – COMPARTIMENT BUGET FINANTE TAXE SI IMPOZITE LOCALE SI RESURSE UMANE 

 

JUDETUL BUZAU
PRIMARIA COMUNEI SCUTELNICI
12.11.2014

OFERTA DE VANZARE TEREN

Subscrisa SC ROMAN FARM SRL, CIF/CUI RO 18688051 , avand adresa de comunicare in localitatea Bucuresti, str. Polona, nr. 68-72, et. 1, camera 2,sectorul 1, codul poÅŸtal 010494 ,

Vând teren agricol situat în extravilanl localitatii Scutelnici, judetul Buzau, in suprafata de 10,0000. (ha), la pretul de 274.040 lei TVA inclus.
Conditiile de vanzare se regasesc in anuntul atasat:

Specificare Informatii privind amplasamentul terenului Categoriade folosinta
Comuna  

Suprafata(ha)

Numarcadastral Numar cartefunciara Numartarla/lot Numarparcela
Se completeazade catre vanzator Scutelnici

Buzau

10,0000 4017 1026 9 71 Teren

Arabil

 

» Oferta Vanzare teren –