FORMULARE

 

NOTA DE INFORMARE PRIVIND PROTECTIA DATELOR PERSONALE

Conform cerintelor Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, modificata si completata si ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private în sectorul comunicatiilor electronice, Primaria Comunei Scutelnici are obligatia de a administra în conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care le furnizati despre dumneavoastra, un membru al familiei dumneavoastra ori o alta persoana. Scopul colectarii datelor este pentru îndeplinirea atributiilor compartimentelor si serviciilor din cadrul Primariei.

Sunteti obligati sa furnizati datele, acestea fiind necesare stabilirii evidentei: fiscale, agricole, stare civila, eliberarii de autorizatii. Refuzul dumneavoastra de a furniza anumite categorii de date, poate determina sanctionarea contraventionala.

Informatiile înregistrate sunt destinate utilizarii de catre operator si sunt comunicate numai urmatorilor destinatari: persoanelor carora le apartin, reprezentantilor legali ai acestora, autoritatilor publice centrale/locale, precum si societatilor bancare în anumite situatii

Conform Legii nr. 677/2001, beneficiati de dreptul de acces, de interventie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale si dreptul de a va adresa justitiei. Pentru exercitarea acestor drepturi, va puteti adresa cu o cerere scrisa, datata si semnata la Registratura Primariei.
Daca unele din datele despre dumneavoastra sunt incorecte, va rugam sa ne informati cat mai curand posibil.