CONSILIUL LOCAL

Componenta Consiliului Local al Comunei Scutelnici, Judetul Buzau:

ALBU DANIEL – viceprimar PNL
RUSEN CONSTANTIN  – consilier PNL
URSE ELENA – consilier PNL
AGAPIE VASILE – consilier PNL
VLAD GEORGE BOGDAN – consilier PNL
BAROIAN COMAN – consilier PSD
GAGIU PAUL – consilier PSD
MOLDOVEANU STEFAN – consilier PSD
CHRISTACHE VALENTIN – consilier PSD
IONESCU GHEORGHE – consilier PMP
PRUNA AUREL – consilier PSRO

Componenta comisiilor de specialitate:

Comisia pentru programe de dezvoltare economico – sociala, buget – finante, administrarea domeniului public si privat al comunei, agricultura, gospodarie comunala, protectia mediului, servicii si comert.
RUSEN CONSTANTIN – presedinte
VLAD GEORGE BOGDAN  – secretar
BAROIANU COMAN – membru
URSE ELENA -membru
CHRISTACHE VALENTIN -membru

Comisia pentru Administrarea publica locala , Juridica , Apararea ordinii si linistii publice si a drepturilor cetatenilor.
ALBU DANIEL  – presedinte
GAGIU PAUL – secretar
MOLDOVEANU STEFAN  – membru

Comisia pentru Invatamant , Sanatate , Cultura , Protectie Sociala, Activitati sportive si de agrement
AGAPIE VASILE  – presedinte
IONESCU GHEORGHE – secretar
PRUNA AUREL  – membru

» Hotararea nr. 1 din 11.01.2013, privind constatarea de drept a incetarii mandatului d.lui consilier Gheorghe Florin Bebi           » Hotararea nr. 3 din 11.01.2013 – privind validarea mandatului domnului consilier Fetic Petre
» Hotararea nr. 4 din 11.01.2013 – privind aprobarea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2013
» Hotararea nr. 5 din 27.02.2013 – privind aprobarea contului de executie al bugetului local la data de 31.12.2012
» Hotararea nr. 6 din 27.02.2013 – privind avizarea retelei scolare a unitatilor de invatamant preuinversitar de stat pentru comuna Scutelnici ,pentru anul scolar 2013-2014
» Hotararea nr. 7 din 27.02.2013 –  privind aprobarea planului de actiuni si lucrari de interes local pe anul 2013, ce vor fi executate de catre beneficiarii de ajutor social, conform Legii nr.416/2001, cu modificarile si completarile ulterioare
» Hotararea nr. 8 din 27.02.2013 – privind aderarea comunei Scutelnici la Societatea Nationala de Cruce Rosie din Romania, Filiala Judetului Buzau
» Hotararea nr. 9 din 27.02.2013 –  privind aprobarea aderarii comunei Scutelnici, judetul Buzau la Parteneriatul Public-Privat de Dezvoltare Subregionala denumit „Grup de Actiune Locala  Ecoul Campiei Buzaului”
» Hotararea nr.10 din 27.02.2013 – privind revocarea HCL nr.45/07.11.2012 , privind acordarea unui ajutor de urgenta in suma de 1000 lei,doamnei Catalin Adriana
» Hotararea nr. 11 din 29.03.2013 – privind aprobarea bugetului local pentru anul 2013
» Hotararea nr. 12 din 29.03.2013 –  privind modificarea Inventarului bunurilor care apartin domeniului public al comunei Scutelnici
» Hotararea nr. 13 din  29.03.2013 – privind stabilirea suprafetei de pasune pentru care se solicita subventie de la Agentia de Plati si Interventie in Agricultura pentru anul 2013
» Hotararea nr. 14 din 29.03.2013 – privind alegerea presedintelui de sedinta pentru urmatoarele 3 luni
» Hotararea nr. 15 din 29.03.2013 –  privind aprobarea utilizarii unei sume de bani din fondul de rulment pentru cheltuieli de capital executate in anul 2010
» Hotararea nr. 16 din 29.03.2013 – privind alocarea unei sume de 250 lei pe luna Sectiei de Politie Rurala Post Politie Scutelnici , in vederea procurarii de carburant pentru autoturismul din dotare
» Hotararea nr. 24 din 26.04.2013 –  privind aprobarea organigramei statului de functii pentru aparatul de specialitate al primarului Comunei Scutelnici.
» Hotararea nr. 25 din 31.05.2013 – privind aprobarea contului de executie al bugetului local la data de 31.03.2013
» Hotararea nr. 26 din 31.05.2013 – privind implementarea de solutii e-guvarnare, pentru eficientizarea serviciilor publice oferite cetatenilor.
» Hotararea nr. 27 din 31.05.2017 – privind constituirea Comisiei de selectare a ofertelor pentru reabilitare drum comunal Scutelnici Arcanu
» Hotararea nr. 28 din 31.05.2013 –  privind inchirierea Caminulul Cultural Scutelnici
» Hotararea nr. 29 din  19.06.2013 – privind alegerea presedintelui de sedinta pentru urmatoarele 3 luni
» Hotararea nr. 30 din 31.07.2013 –  privind aprobarea numarului de personal, a numarului de functii publice , organigramei si statului de functii pentru aparatului de specialitate al Primarului comunei Scutelnici, judetul Buzau
» Hotararea nr. 31 din 31.07.2013 –  privind aprobarea contului de executie al bugetului local la data de 30.06.2013
» Hotararea nr. 32 din 31.07.2013 –  privind rectificarea bugetului locala la data de 31.07.2013
» Hotararea nr. 33 din 31.07.2013 – privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a aparatului de specialitate al primarului comunei Scutelnici
» Hotararea nr. 35 din 30.08.2013 –  privind achizitionarea cantitatii de lemne pentru perioada sezonului rece 2013-2014

 

» Hotararile adoptate la data de 27.01.2009 cu ocazia sedintei ordinare a Consiliului Local al comunei Scutelnici, Jud. Buzau
» PV incheiat la data de 27.01.2009 cu ocazia sedintei ordinare a CL Scutelnici, Jud. Buzau
» HCL Nr. 1/27.01.2009 privind aprobarea utilizarii unei sume din fondul de rulment pentru acoperirea definitiva a deficitului bugetar rezultat la finele anului 2008
» HCL Nr. 2/27.01.2009 privind scoaterea din evidenta a unor mijloace fixe si obiecte de inventar
» HCL Nr. 3/27.01.2009 privind modificare anexei nr.1B din Hotararea Consiliului Local nr. 35/26.12.2008 taxele si impozitele locale aferente anului 2009 in comuna Scutelnici, judetul Buzau
» HCL Nr. 4/27.01.2009 privind privind solicitarea incadrarii in categoria de folosinta a Drumurilor Judetene a drumurilor comunale Scutelnici-Arcanu DC 162 si Scutelnici-Bragareasa DC 30, situate pe raza comunei Scutelnici, judetul Buzau
» Hotararile adoptate la data de 27.02.2009 cu ocazia sedintei ordinare a Consiliului Local al comunei Scutelnici, Jud. Buzau
» PV incheiat la data de 27.02.2009 cu ocazia sedintei ordinare a CL Scutelnici, Jud. Buzau
» HCL Nr. 5/27.02.2009 privind asocierea in scopul scopul realizarii proiectului Sistem integrat de gestionare a deseurilor in judetul Buzausi constituirea Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara ECO BUZAU 2009
» HCL Nr. 6/27.02.2009 privind suspendarea taxei de pasunat pentru anul 2009
» HCL Nr. 7/27.02.2009 privind aprobarea unei sume de bani pentru achizitionarea de echipament sportiv pentru un numar de 20 elevi
» HCL Nr. 8/2009 privind aprobarea Bugetului local al comunei Scutelnici, pe anul 2009.
» PV incheiat la data de 27.03.2009 cu ocazia sedintei ordinare a CL Scutelnici, Jud. Buzau.
» HCL Nr. 9/2009 privind aprobarea decontarii cheltuielilor de transport pentru personalul didactic.
» HCL Nr. 10/2009 privind stabilirea chiriilor pentru persoanele fizice si juridice care detin spatii proprietate publica si privata a localitatii pe anul 2009.
» HCL Nr. 11/2009 prin care se stabilesc si se sanctioneaza contraventii la normele privind gospodarirea, administrarea si intretinerea domeniului public si privat al comunei Scutelnici.
» HCL Nr. 12/2009 privind aprobarea incheierii exercitiului financiar contabil pe anul 2008.
» HCL Nr. 13/2009 privind alegerea presedintelui de sedinta al CL Scutelnici.
» HCL Nr. 16/2009 privind incetarea de drept inainte de expirarea duratei normale a mandatului de consilier local al doamnei Dinu Eugenia si declararea vacanta a acestuia
» HCL Nr. 17/2009 privind incetarea de drept inainte de expirarea duratei normale a mandatului de consilier local al d-nei Mihai Marioara.
» HCL Nr. 18/2009 privind completarea Comisiei de validare a mandatelor de consilieri locali.
» HCL Nr. 19/2009 privind validarea unui mandat de consilier local.
» HCL Nr. 20/2009 privind validarea unui mandat de consilier local.
» HCL Nr. 21/2009 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2009 al Consiliului Local al Comunei Scutelnici,, judetul Buzau.
» HCL Nr. 22/2009 privind trecerea din domeniul public in domeniul privat al comunei Scutelnici, judetul Buzau a unei parcele de teren.
» HCL Nr. 23/2009 privind alegerea presedintelui de sedinta al CL Scutelnici.
» Proces verbal incheiat la data de 31.07.2009 cu ocazia sedintei ordinare a CL Scutelnici.
» HCL Nr. 25/2009 privind aprobarea inceperii lucrarilor la proiectul „Platforme colectare deseuri menajere”.
» HCL Nr. 35/2009 privind stabilirea conditiilor si aprobarea vanzarii cabinetului medical situat in com. Scutelnici, Jud. Buzau.
» HCL Nr. 26/2009 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2009.
» HCL Nr. 27/2009 privind aprobarea unei sume de bani achizitionarea materialului lemnos necesar sezonului rece 2009 – 2010.
» HCL Nr. 28/2009 privind modificarea comisiei de dezvoltare economico-sociala, buget finante, administrarea bugetului privat al comunei Scutelnici, gospodarire si servicii publice, protectia mediului si comert.
» HCL Nr. 29/2009 privind modificarea Comisiei pentru invatamant, sanatate, cultura, culte, activitati sportive si de agrement, conservarea monumentelor istorice.
» HCL Nr. 30/2009 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2009.
» Proces Verbal incheiat la data de 31.07.2009 cu ocazia sedintei ordinare a CL Scutelnici.
» Proces Verbal incheiat la data de 27.08.2009 cu ocazia sedintei ordinare a CL Scutelnici.
» HCL Nr. 31/2009 privind aprobarea Master Planului – Pland e investitii pe termen lung pt perioada 2008 – 2038 privind Sistemul de Managment integrat al deseurilor.
» HCL Nr. 32/2009 privind alegerea presedintelui de sedinta al CL al comunei Scutelnici.
» HCL Nr. 33/2009 privind rectificarea bugetului local.
» HCL Nr. 34/2009 privind aprobarea unei sume de bani pentru dezapezire.
» HCL Nr. 35/2009 privind stabilirea conditiilor si aprobarea vanzarii cabinetului medical situat in com. Scutelnici, Jud. Buzau.
» Proces Verbal incheiat la data de 30.10.2009 cu ocazia sedintei ordinare a CL Scutelnici.
» HCL 2009 privind stabilirea criteriilor de aplicare a Legii nr. 416/2001, privind Venitul Minim Garantat, cu modificările si completările ulterioare.
» HCL 2009 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2009.
» HCL 2009 privind aprobarea unei sume de bani pentru pomul de iarna.
» HCL 2009 privind aprobarea programului de audienta al consilierilor locali ai com.Scutelnici, Jud. Buzau.
» Proces Verbal incheiat la data de 30.11.2009 cu ocazia sedintei ordinare a CL Scutelnici.
» HCL 2009 privind aprobarea unei sume de bani pentru modernizarea iluminatului public in satul Arcanu, com. Scutelnici.
» HCL 2009 privind incetarea de drept inainte de expirarea duratei normale a mandatului de consilier local al d-lui. Gheorghe Florin-Bebi.
» HCL 2009 privind modificarea bugetului local.
» HCL 2009 privind alegerea presedintelui de sedinta.
» HCL 2009 privind validarea unui mandat de consilier local.
» HCL 2009 privind stabilirea taxelor si impozitelor locale aferente anului 2010 la nivelul comunei Scutelnici.
» Proces Verbal incheiat la data de 28.12.2009 cu ocazia sedintei ordinare a CL Scutelnici.