REGISTRUL AGRICOL

Atributiile agentului agricol

 • intocmirea, urmarirea si completarea la zi a registrului agricol;
 • efectuarea controlului periodic la gospodariile populatiei pentru confruntarea datelor declarate la registrul agricol;
 • eliberarea biletelor de adeverire a proprietatii animalelor in vederea valorificarii acestora; intocmirea si eliberarea carnetelor de producator
 • constata in teren pagubele produse de factori diversi la persoanele fizice si juridice;
 • verifica si redacteaza referate si raspunsuri la cererile si sesizarile primite din partea cetatenilor
 • intocmeste lucrarile necesare privind inaintarea situatiilor statistice, trimestriale si anuale privind bunurile agricole si efectivele de animale;
 • pune la dispozitia comisiei de fond funciar date din arhiva registrului agricol
 • arhiveaza documentele specifice departamentului registrul agricol
 • intocmeste documentatiile privind ordinul prefectului
 • atribuie numere postale
 • actualizarea bazei de date electronice privind detinatorii de teren de pe raza comunei

Acte necesare pentru declararea unei case nou construite

 • act proprietate teren (copie)
 • autorizatie de construire (copie)
 • certificat urbanism (copie)
 • memoriu de arhitectura (copie)
 • plan de situatie (copie)
 • cadastru (copie)
 • scotere din circuitul agricol (copie)
 • proces verbal receptie (copie)
 • declaratie privind valoaraea reala a lucrarilor (copie)
 • act de identitate (copie)
 • dosar

Acte necesare pentru inscrierea la registrul agricol (deschidere de rol)

 • Act de proprietate (copie)
 • Act de identitate (copie)
 • Cadastru si intabulare(copie)
 • dosar

Actele necesare pentru intocmirea documentatiei pentru ordinul prefectului

 • cerere
 • act de provenienta a imobilului (mai vechi de anul 1990)
 • copii B.I proprietar
 • declaratie proprietar ca este de acord cu suprafata reiesita din masuratori
 • acte de stare civila ce dovedesc inrudirea cu proprietarul ( pentru cazul in care proprietarul este decedat)
 • declaratii de la vecini si copii CI
 • istoric de rol fiscal
 • ridicare topo
 • declaratie notariala din care sa reiasa ca terenul nu este ipotecat
 • daca proprietarul este decedat certificat de mostenitor dau de calitate de mostenitor(dupa caz) si copiile buletinelor tuturor mostenitorilor
 • 70 lei taxa intocmire documentatie

 

Pentru formulare si tipizate, va rugam sa apasati aici:

» Cerere pentru eliberarea certificatului de producator –