Urbanism si cadastru

Program de lucru cu publicul

Luni              8:00 16:00
Marti             8:00 16:00
Miercuri        8:00 16:00
Joi                8:00 16:00
Vineri           8:00 12:00

Telefon: Telefon: 0238/589 777

PERSOANA DE CONTACT Dl. STOIAN MARIN – referent superior

Servicii oferite

1. Emiterea certificatului de urbanism

Acte necesare obtinerii certificatului de urbanism:
CERERE TIP completata si semnata de beneficiar/ imputernicit/ arhitect;
COPIE C.I.;
ACT DE PROPRIETATE copie;
CADASTRU si INTABULAREA in copie;
EXTRAS CARTE FUNCIARA (OCPI ) original si valabil;
PLAN DE INCADRARE IN ZONA;
DOVADA ACHITARII TAXELOR.

2. Emiterea autorizatiei de construire

Acte necesare obtinerii autorizatiei de construire:

CERERE TIP completata si semnata de beneficiar sau arhitect;
COPIE C.I.;
Certificat Urbanism in copie si original ;
ACT DE PROPRIETATE copie legalizata la notariat;
CADASTRU si INTABULAREA in copie;
EXTRAS CARTE FUNCIARA (OCPI) original si valabil;
PROCES VERBAL DE TRASARE IN STEREO 70;
PLAN DE INCADRARE IN ZONA;
AVIZE CONFORM Certificat Urbanism in copie si in original;
PROIECT IN FAZA D.T.A.C.(ARHITECTURA, REZISTENTA, INSTALATII) 2 exemplare in original;
STUDIU GEOTEHNIC 2 exemplare in original;
DOVADA ACHITARII TAXELOR;
*REFERATE VERIFICATORI AUTORIZATI dupa caz;
*EXPERTIZA TEHNICA dupa caz.

3. Emiterea autorizatiei de bransare la reteaua de gaze naturale

Acte necesare obtinerii autorizatiei de bransare la reteaua de gaze:
CERERI TIP (C.U. si A.C.) completata si semnata de beneficiar;
COPIE C.I.;
ACT DE PROPRIETATE copie;
PLAN DE INCADRARE IN ZONA;
PROIECT ALIMENTARE CU GAZE NATURALE INSTALATIE DE UTILIZARE in copie si in original;
DOVADA ACHITARII TAXELOR.

4. Emiterea autorizatiei de bransament electric

Acte necesare obtinerii autorizatiei de bransament electric:
CERERI TIP (C.U. si A.C.) completata si semnata de beneficiar;
COPIE C.I.;
ACT DE PROPRIETATE in copie;
PLAN DE INCADRARE IN ZONA;
PROIECT DE RACORDARE LA RETEAUA ELECTRICA in copie si in original;
DOVADA ACHITARII TAXELOR.

5. Emiterea extraselor de plan parcelar

Acte necesare obtinerii extrasului de plan parcelar:
CERERE TIP completata si semnata de beneficiar;
ACT DE PROPRIETATE in copie.
ACT DE IDENTITATE in copie.

6. Emiterea adeverintelor

Acte necesare obtinerii adeverintelor :
CERERE TIP completata si semnata de beneficiar;
ACT DE IDENTITATE in copie.
ACT DE PROPRIETATE in copie;
CADASTRU si INTABULARE dupa caz.

7. Modificare titlu proprietate

Acte necesare modificarii tilului de proprietate :
Cerere semnata de titular/mostenitori;
Acte identitatate ale titularului sau mostenitorilor;
Acte de stare civila ale mostenitorilor pentru demonstrarea filiatiei;
Titlul de proprietate in original.

Titlurile de proprietate care au intrat in circuitul civil sau pentru modificare de amplasament intr un titlu, este necesara o hotarare judecatoreasca;
** In functie de modificarile dorite, se pot solicita acte suplimentare.

Pentru formulare si tipizate, va rugam sa apasati mai jos.

» – CERERE PENTRU ELIBERAREA AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE/DESFIINTARE
» – Cerere de plan parcelar
» – Cerere pentru emitere Certificat Urbanism
» – Cerere Adeverinta
» C E R E R E pentru prelungirea valabilitatii autorizatiei de construire/desfiintare
» Cerere prelungire Certificat de Urbanism
» Cerere receptie lucrari