Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Primaria SCUTELNICI

- Judetul Buzau -

fiipregatitDSU

Anunt privind rezultatul selecţiei dosarului de inscriere a candidatilor la examenului de recutare, referent, clasa III, grad profesional superior - Compartiment buget, finante, taxe si impozite locale si resurse umane

   Rezultatul selecţiei dosarului de inscriere a candidatilor la examenului  de recutare, referent, clasa III, grad profesional superior - Compartiment buget, finante, taxe si impozite locale si resurse umane.

   Având în vedere prevederile art. 40 alin. (1) lit. a) şi art. 50 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale selecţiei dosarelor de înscriere:

Nr.

crt.

Nr. Formular de înscriere /

Funcţia publică/Structura

Rezultatul

selecţiei

dosarelor

Motivul

respingerii

dosarului

1.

 4058/20.08.2021 referent, clasa III,

grad profesional superior -

Compartiment buget, finante,

taxe si impozite locale si resurse

umane

Admis

 
  • Candidaţii nemulţumiţi pot formula contestaţie în termen de 24 de ore de la afişare, conform art. 63 din Hotărârea Guvernului 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici cu modificările şi completările ulterioare, care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor.
  • Afişat astăzi,30.08.2021, ora 30 la sediul primariei Scutelnici.