Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Primaria SCUTELNICI

- Judetul Buzau -

ANUNT PRIVIND EXAMEN DE PROMOVARE IN GRAD PROFESIONAL SUPERIOR 07.06.2021

       Primăria Comunei Scutelnici, cu sediul în localitatea Scutelnici, strada Primariei , nr. 1, judeţul Buzau, în baza Ordonanţa de Urgenţă nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administntiv, organizează concurs/ examen pentru promovarea în grad profesional imediat superior celui deţinut pentru funcţionari publici de executie, pe perioada nedeterminata cu norma inteaga, durata timpului de lucru fiind de 8 ore/ zi, 40 ore/ saptamana .
Functia publica de executie din aparatul de specialitate al Primarului Comunei Scutelnici pentru care se organizeaza concursul de promovare in grad professional este:

       -lnspector, clasa I, grad profesional superior- COMPARTIMENTUL BUGET-FINANTE, IMPOZITE, TAXE LOCALE SI RESURSE UMANE

Citește mai departe...

REZULTAT FINAL CONSILIER ACHIZITII PUBLICE

    Rezultat final cu punctajele finale obţinute de candidaţi la concursul pe post pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de consilier achizitii publice, clasa I, grad profesional principal din cadrul compartimentului Compartiment achizitii publice organizat in data de 04.06.2021

nr.

crt.

Indicativul

dosarului de

înscriere a

candidatului

Punctaj

probă

scrisă

 

Punctaj

interviu

 

Punctaj

final

 

Rezultatul

final

1 2517 77,66 82,33 159,99 ADMIS

DOCUMENTUL AICI

 

Rezultatul probei interviu pentru ocuparea functiei publice de consilier achizitii publice

Rezultatul probei interviu
la concursul organizat pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de consilier achizitii publice, clasa I, grad profesional principal din
cadrul compartimentului achizitii publice


Având în vedere prevederile art. 62 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr.611 / 2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale probei interviu:

Nr.

crt.

Indicativul

dosarului de

înscriere a

candidatului *

Funcţia publică

Punctajul

probei

interviu

Rezultatul probei scrise

1 2517

consilier achizitii

publice, clasa I,

grad profesional

principal

82,33

puncte

ADMIS

 

 

Citește mai departe...

REZULTATUL PROBEI SCRISE - CONSILIER ACHIZITII PUBLICE

      REZULTATUL PROBEI SCRISE la concursul organizat pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de consilier achizitii publice, clasa I, grad profesional principal
Compartiment achizitii publice avand proba scrisa in data de 04.06.2021
    Având în vedere prevederile art. 62 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 611 / 2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale probei scrise:

Nr.

crt.

Indicativul

dosarului de

înscriere a

candidatului *

 

Funcţia publică

Punctajul

probei

scrise

 

Rezultatul probei scrise

1 2517

consilier achizitii

publice, clasa I,

grad profesional

principal

 

77,66

 

ADMIS

 

 

Citește mai departe...

ANUNT - 28052021

DOCUMENTUL AICI

Privind rezultatul sclectarii dosarelor candidatilor inscrisi la concursul pe post organizat in data de 4 iume 2021, proba scrisa, pentru ocuparea fuctiei publice de cxecutie vacante de Consilier achizitii publice, clasa I, grad profesional principal din cadrul Compartimentului achizitii publice.
Avand in vedere prevederile art_ 40 alin. (1) lit. a) si art. 50 alin. (2) dm Hotararea Guvemului nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei funtionarilor publici, cu modificiirile si completarile ulterioare, comisia de concurs comunica urmatorul rezultat al selectarii dosarelor de inscriere:

 

Nr. crt

Indicativul dosarului de

inscriere a candidatului

Functia

publica

Rezultatul

selectarii dosarului

 

 1

 

        2517

Consilier

achizitii publice

 

        ADMIS

 

Candidatii nemultumiti pot face contestatie, in tcrmen de eel mull 24 de ore de la data afisarii rezultatului selectiei dosarelor (conform art. 63 din HG 611 /2008).

Afisat astazi 28.05.2021, ora 12.00, la sediul Primariei Comunei Scutelnici.