Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Primaria SCUTELNICI

- Judetul Buzau -

ANUNT privind rezultatul selectarii dosarelor candidatilor inscrisi pentru ocuparea functiei publice REFERENT clasa III

DOCUMENTUL AICI

ANUNT

privind rezultatul selectarii dosarelor candidatilor inscrisi la concursul pe post
organizat in data de 18.01.2021, proba scrisa, pentru ocuparea functiei publice de
executie vacante de Referent, clasa III, grad profesional superior din cadrul
Compartimentului registratura, starea civila si arhiva


    Avand in vedere prevederile art. 40 alin. (1) lit. a) si art. 50 alin. (2) din Hotararea Guvernului nr. 611 /2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici, cu modificarile si completarile ulterioare, comisia de concurs comunica urmatorul rezultat al selectarii dosarelor de inscriere:

nr.

crt.

Indicativul dosarului de

inscriere a candidatului *

 

Functia publica

Rezultatul

selectari dosarelor

1 6850/2020

Referent, clasa lll,

grad profesional superior

ADMIS

 

  * Candidatii nemultumiti pot face contestatie, in termen de cel mult 24 de ore de la data afisarii rezultatului selectiei dosarelor (conform art. 63 din HG 611/2008).