Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Primaria SCUTELNICI

- Judetul Buzau -

Rezultatul probei interviu la concursul organizat pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de referent, clasa III, grad profesional superior din cadrul Compartimentului registratura, starea civila si arhiva

DOCUMENTUL AICI


Rezultatul probei interviu
la concursul organizat pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de referent, clasa III, grad profesional superior din cadrul Compartimentului registratura, starea civila si arhiva


    Avand in vedere prevederile art. 62 alin. (3) din Hotararea Guvemului nr. 611 /2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierci functionarilor publici, cu modificarile si completarile ulterioare, comisia de concurs comunica urmatoarele rezultate ale probei interviu:

Scutelnici site afisaj 15.00

     Candidatii nemultumiti de rezultatul obtinut pot formula contestatii in termen de 24 de ore de la afisare, conform art. 63 din Hotararca Guvemului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei funcµonarilor publici, cu modificarile si completarile ulterioare, care se depun la sccretarul comisiei de sotuiionare a contestaµilor, doamna Agapie Luminita.
     Afisat astazi 18.01.2021, ora 15:00 la secliul Primariei Scutelnici si pe site-ul institutiei.