Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Primaria SCUTELNICI

- Judetul Buzau -

Rezultatul probei interviu pentru ocuparea functiei publice de consilier achizitii publice

Rezultatul probei interviu
la concursul organizat pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de consilier achizitii publice, clasa I, grad profesional principal din
cadrul compartimentului achizitii publice


Având în vedere prevederile art. 62 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr.611 / 2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale probei interviu:

Nr.

crt.

Indicativul

dosarului de

înscriere a

candidatului *

Funcţia publică

Punctajul

probei

interviu

Rezultatul probei scrise

1 2517

consilier achizitii

publice, clasa I,

grad profesional

principal

82,33

puncte

ADMIS

 

 

   Candidaţii nemulţumiţi de rezultatul obţinut pot formula contestaţii în termen de 24 de ore de la afişare, conform art. 63 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, care se depun la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor, doamna Ciompec Nicoleta.
    Afişat astăzi 04.06.2021, ora 15.00 la sediul Primariei Scutelnici si pe site-ul institutiei.

DOCUMENTUL AICI