Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Primaria SCUTELNICI

- Judetul Buzau -

ANUNT PRIVIND EXAMEN DE PROMOVARE IN GRAD PROFESIONAL SUPERIOR 07.06.2021

       Primăria Comunei Scutelnici, cu sediul în localitatea Scutelnici, strada Primariei , nr. 1, judeţul Buzau, în baza Ordonanţa de Urgenţă nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administntiv, organizează concurs/ examen pentru promovarea în grad profesional imediat superior celui deţinut pentru funcţionari publici de executie, pe perioada nedeterminata cu norma inteaga, durata timpului de lucru fiind de 8 ore/ zi, 40 ore/ saptamana .
Functia publica de executie din aparatul de specialitate al Primarului Comunei Scutelnici pentru care se organizeaza concursul de promovare in grad professional este:

       -lnspector, clasa I, grad profesional superior- COMPARTIMENTUL BUGET-FINANTE, IMPOZITE, TAXE LOCALE SI RESURSE UMANE

     Condiţii specifice de participare la examen:
a) să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei publice din care promovează;

c) să fi obţinut cel puţin calificativul „bine" la evaluarea performanţelor individuale în ultimii 2 ani de activitate;

d) să nu aibă o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile prezentului Codului administrntiv.

      Data, ora şi locul de desfăşurare a concursului/examenului:
          - proba scrisă în data de 08.07.2021, ora 10,00, la sediul primăriei.
    Dosarele de înscriere se depun la sediul instituţiei în termen de 20 zile de la data publicarii anuntului, respectiv in perioada 07.06.2021 -28.06.2021

DOCUMENTUL AICI