Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Primaria SCUTELNICI

- Judetul Buzau -

Rezultatul probei scrise la examenul de recutare functie publica de executie , inspector, clasa I , grad profesional principal Compartiment buget, finante, taxe si impozite locale si resurse umane

Având în vedere prevederile art. 62 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale probei scrise:

Nr.

crt.

Indicativul dosarului de

inscriere a candidatului *

 

Funcția

publică

Punctajul

probei scrise

Rezultatul

probei scrise

1 865/04.03.2022

inspector, clasa I,

grad profesional principal

69.33 admis

 

Candidații nemulțumiți de rezultatul obținut pot formula contestații în termen de 24 de ore de la afișare, conform art. 63 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, care se depun la secretarul comisiei de soluționare a contestațiilor, doamna Albu Lavinia Cristina.

Afișat astăzi 18.03.2022, ora 13.00 la sediul Primăriei Scutelnici si pe site-ul instituției.

* La publicarea rezultatului probei scrise s-a utilizat indicativul fiecărui dosar de inscriere in conformitate cu prevederile Regulamentului UE 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 (GDPR) si legislația naționala privind protecția si securitatea datelor, in vigoare.