Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Primaria SCUTELNICI

- Judetul Buzau -

REZULTAT FINAL - Concurs 18.03.2022

Rezultat final cu punctajele finale obținute de candidați la concursul pe post pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de inspector, clasa I , grad profesional principal din cadrul Compartimentului buget, finanțe, taxe si impozite locale si resurse umane organizat in data de 18.03.2022

Nr.

crt.

Indicativul

dosarului de

înscriere a

candidatului

Punctaj

proba

scrisă

Punctaj

interviu

Punctaj

final

Rezultatul

final

1 865/4.03.2022 69,33 87,00 156,33 ADMIS