Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Primaria SCUTELNICI

- Judetul Buzau -

fiipregatitDSU

HOTARARI ALE CONSILULUI LOCAL - 2019

 - HOTĂRĂREA NR.3/14.01.2019  PRIVIND STABILIREA SALARIILOR DE

BAZĂ PENTRU FUNCŢIONARII PUBLICI ŞI PERSONALUL CONTRACTU

DIN APARATUL DE SPECIALITATE AL PRIMARARULUI COMUNEI

SCUTELNICI, ÎNCEPÂND CU 1 IANUARIE 2019 ..... AICI

- HOTĂRĂREA nr.40/18.10.2019 - privind  modificarea Organigramei și

a Statului de Funcții pentru aparatul de specialitate al primarului

comunei Scutelnici  - forma actualizată potrivit Codului

administrative .... AICI

- HOTĂRÂREA NR.48/16.12.2019 PRIVIND STABILIREA IMPOZITELOR

ŞI TAXELOR LOCALE PRECUM ŞI A AMENZIJOR APLICABILE ÎN

ANUL 2020 LA NIVELUL COMUNEI SCUTELNICI, JUDETUL BUZAU .. AICI